Bereikt in de raad

Wim van Hell middelpnt rolstoel revalidatie.jpgwoensdag 12 januari 2022 11:18

Van ‘ik’ naar ‘samen’, dat hebben we nodig en daar pleiten we ook altijd voor in de raad. Ook in Leusden voelen velen zich eenzaam of ongezien. Als ChristenUnie-SGP willen we dat iedereen gezien en gehoord wordt. Want wij geloven in Leusden. Afgelopen vier jaar waren we geen onderdeel van het college. Uiteraard hopen we de komende jaren wel een wethouder te leveren en actief te blijven in de raad. Niettemin mochten we wel veel dingen bereiken. Zo konden we door onze moties onder meer compensatie regelen voor betrokkenen van de reconstructie Hoevelaken, vroegen we succesvol aandacht voor de bewonersparticipatie rondom de Hof van Liz en duurzaamheid van het zwembad Leusden. We konden de bescherming regelen van het vergeten militair erfgoed Leusderhei.

Iedereen doet mee
We vroegen herhaaldelijk aandacht voor een inclusief Leusden waarin iedereen, ongeacht beperking, mee kan doen. We dienden moties in voor een betere afvalscheiding, welkom voor jonge vluchtelingen, meer bewegen in de buitenruimte, een antispeculatiebeding, voor meer bankjes, een toegankelijker geldloket en huisvesting kwetsbare jongeren. 
Mooier, groener, veiligerHeel uiteenlopende onderwerpen maar moties die stuk voor stuk werden aangenomen. Zo maakten we samen Leusden net iets mooier, groener en veiliger. Daar gaan we de komende vier jaar graag mee verder. Doet u of jij met ons mee? Want alleen samen maken we van Leusden een echt fijn en leefbaar dorp waar we omzien naar elkaar.

Labels
Verkiezingen

« Terug