Verkiezingsprogramma 2018-2022

Geloof in Leusden


Voorwoord

 
Voor u ligt het programma waar de ChristenUnie-SGP de komende vier jaar mee aan de slag wil gaan.

Dit programma is niet zomaar tot stand gekomen, maar met dank aan de inwoners van de gemeente Leusden. Wij kregen reacties uit de samenleving, we zijn op bezoek geweest, hebben bijeenkomsten bezocht, op straat mensen gesproken en via de social media contact gehad. Het is erg mooi dat mensen ons weten te vinden, dat ze zien en opmerken dat wij luisteren en aan de slag gaan met hun wensen. Veel inwoners zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit programma. Dank daarvoor.

 In de afgelopen periode is er veel gerealiseerd, u leest het op de volgende pagina. Maar we zijn nog niet klaar. De wereld verandert, wat ook voor onze gemeente en onze inwoners gevolgen heeft. Kijk maar naar de wereld van de zorg, naar de uitdagingen op duurzaamheidsgebied, naar discussies rond de woningmarkt of het verkeer, naar de toenemende groep mensen die de wereld te ingewikkeld vindt worden. Er is nog steeds genoeg te doen. Wij vinden dat de overheid dienstbaar moet zijn aan de inwoners.

 Wij geloven dat mensen zijn geschapen door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie-SGP gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een bescheiden overheid, die de wettelijke taken goed uitvoert, zorgt voor veiligheid en recht binnen de gemeente, kwetsbare mensen ondersteunt en ruimte biedt aan inwoners. Wij willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

 Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid.

Als christenpolitici maken we deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een mooie samenleving.

 Wij als ChristenUnie-SGP gaan in Leusden, Achterveld en Stoutenburg aan het werk voor alle mensen. Wij willen ons geloof handen en voeten geven door met en voor u allen aan de slag gedaan. Zoals we dat al jaren gedaan hebben. Actief, ondernemend en betrokken op de mensen!

Doe met ons mee. Geloof in Leusden!

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze droom voor Leusden
Toekomstdroom van onze inwoners voor onze inwoners

Leusden, een gemeente waar het fijn is om te wonen, te werken en te leven. Een plaats waar mensen zich thuis voelen. Een gemeente die mensen verbindt en waar mensen omzien naar elkaar. Waar een stukje van Gods Koninkrijk zichtbaar is. 

Leusden een gemeente waar je met plezier woont. Er zijn genoeg woningen van verschillende soorten en maten. Jongeren en ouderen, kwetsbare en vitale mensen, voor iedereen is er plek. 

Leusden een gemeente waar je kunt werken. Waar de werkgelegenheid groeit, meer bedrijven en organisaties vestigen zich hier. Er zijn voldoende werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een gemeente die kansen biedt aan jonge ondernemers. 

Leusden een gemeente waar je goed kunt recreëren. Een bloeiend verenigingsleven zichtbaar is. Een gemeente waar je zowel wandelend als op de fiets kunt genieten van het buitengebied. Waar ruimte is voor agrariërs, natuurliefhebbers en toeristen. 

Leusden een gemeente waar mensen omzien naar elkaar. In onze droom hoeft niemand ongetroost te leven. Mensen krijgen de juiste zorg die ze nodig hebben. Mensen worden gekend als ze hulp nodig hebben, zijn geen nummer. Een gemeente waar geen ingewikkelde formulieren en procedures bestaan. Waar blinden en slechtzienden gezien worden en zij zelf hun weg kunnen vinden.

Leusden een gemeente, met actieve dorpen en buurten. Mensen kennen elkaar en helpen elkaar. Mensen hebben respect voor elkaars overtuiging. Waar een speelplein voor de kinderen een praatplek voor de ouderen is. Waar mensen zich veilig voelen. 


Leusden een gemeente met een dienstbare overheid die mensen ondersteuning biedt als ze het zelf niet redden. Een overheid die helpt bij inkomen, ziekte, wonen en werk. Een gemeente die luistert naar haar inwoners.   

Leusden een gemeente waar geen armoede meer is en waar de voedselbank kan worden opgeheven. Waar inwoners betrokken zijn op elkaar en elkaar de helpende hand toesteken als het nodig is. 

Leusden een duurzame gemeente. Waar verantwoord wordt omgegaan met Gods schepping. Waar inwoners zelf hun eigen energie kunnen opwekken. Waar overheidsgebouwen duurzaam worden gebouwd. En waar de uitstoot van CO2 afneemt. 

Leusden een gemeente waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Waar kinderen niet buitenspel staan maar lekker kunnen sporten. Waar goed onderwijs is. En goede zorg voor als het even tegenzit. 

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat hebben we bereikt?
Vier jaar ChristenUnie-SGP in het college

 1. Leusden nam de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en ouderen succesvol over van de provincie en de landelijk overheid. We organiseren die zorg nu dichtbij onze inwoners.
 2. Een bouwput minder en een prachtig winkelcentrum erbij. De Biezenkamp vormt nu een mooi gerenoveerd centrum, met letterlijk plek voor jong en oud. Een compleet centrum met een groeiend winkelaanbod, scholen, een kerk, verzorgingstehuis en zorg middels tandarts, dokterspraktijk en apotheek.
 3. Dagbesteding dichtbij huis voor wie dat nodig heeft, met ‘De Smederij’ aan het Hoefijzer en de lunchroom in het ‘Huis van Leusden’.
 4. Ruimte voor ontspanning met de bouw van een tweede sporthal bij de sportvelden in het Burgemeester Buiningpark. De meeste sporters kunnen nu in Leusden terecht.
 5. De komst van een coördinatiepunt voor vrijwilligers in Leusden: ‘De huiskamer’. Zo ontstaat een mooie samenwerking tussen de professionele zorg (huisartsen, wijkzorg etc.) en de informele zorg (vrijwilligersorganisaties). Met als doel inwoners nog beter helpen.
 6. Minder afval in ons dorp. Het nieuwe inzamelen is succesvol ingevoerd. Leusdenaren zorgen zelf voor minder restafval door veel grondstoffen gescheiden in te leveren. Dit is goed voor het milieu en de toekomst van onze kinderen.
 7. We investeerden flink in nieuwe schoolgebouwen. Vijf scholen kregen nieuwe huisvesting en er staat geld gereserveerd voor de nieuwbouw van nog zeven scholen. Daarbij hebben ouders in Leusden ruime keuze in welk onderwijs bij hun kind en levensbeschouwing past.
 8. We zetten in op groen en onderhoud. Dat betekent dat we een deel van de bezuinigingen op het openbaar groen en onderhoud van de straten en winkelcentra ongedaan konden maken.
 9. We zetten extra in op de bouw van sociale huurwoningen. Daarnaast geven we aandacht aan de bouw van middeldure huurwoningen, tot een huur van € 1.000,-.
 10. We bouwden deze vier jaar veel woningen voor mensen met een kleine beurs maar ook voor de hogere inkomens. Bouwprojecten in het Valleipark, de Biezenkamp, Leusden-zuid en Achterveld zijn flink doorgezet.
 11. Leusden is weer aantrekkelijk geworden voor nieuwe bedrijven en heeft mooie bedrijven-terreinen dichtbij de toegangswegen.
 12. Het nieuwe gemeentehuis is bijna af. Daarbij is het gelukt om de jaarlijkse kosten voor het gemeentehuis omlaag te brengen. Het  nieuwe ‘Huis van Leusden’ herbergt binnenkort de gemeente, Larikslaan 2 en schoolbesturen.  Zo wordt de dienstverlening naar de inwoners nog beter. Boven het ‘Huis van Leusden’ wonen straks mensen met een beperking. Zo zien wij het graag: een inclusieve samenleving, waarin iedereen volwaardig de ruimte krijgt om mee te doen.
 13. De gemeente Leusden is financieel gezond gebleven, dat betekent een stabiele basis voor de komende jaren. We investeerden veel de afgelopen jaren, dat was ook nodig. Wij konden zelfs de lokale lasten voor de inwoners laag houden. Leusden is de, op één na, goedkoopste gemeente van de provincie Utrecht.  
 14. Het mooie buitengebied van Leusden wordt voorzien van glasvezel, zodat de bewoners ook mee kunnen doen in digitale wereld.
 15. Ons college staat dichtbij de inwoners, onder andere door het wekelijkse inloopuur.
 16. We zetten de vernieuwing van winkelcentrum de Hamershof in gang.
 17. We organiseren ruimere regelingen voor kwetsbare mensen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.
 18. Initiatieven uit de samenleving krijgen alle ruimte. Mooie voorbeelden hier van zijn Buurkracht Alandsbeek en DAVA (Door Achterveld, Voor Achterveld) en LeusdenZET.
 19. We ondernemen nog meer om mensen in armoede te helpen en armoede te voorkomen.
 20. We betrekken onze inwoners op diverse manieren bij de ruimtelijke vragen in Leusden zodat we samen tot een gedragen omgevingsvisie komen voor ons dorp en het buitengebied.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waar gaan we heen?
De komende vier jaar met de ChristenUnie-SGP voor Leusden

 

Geloof in Leusden, want  de ChristenUnie-SGP zet zich in voor:

Samen werken, wonen en leven.

Dat brengt ons bij 10 speerpunten voor Leusden:

 1. Goede zorg voor iedereen
 2. Duurzaam wonen en werken
 3. Betaalbare woningen
 4. Jeugd met een toekomst
 5. Groen buiten en binnen dorp
 6. Ruim baan voor lokaal initiatief
 7. Terugdringen van armoede
 8. Ruimte voor werken en ondernemen
 9. Leusden toegankelijk
 10. Eén dag met rust en ruimte voor iedereen

In de volgende hoofdstukken leggen we graag uit wat we daarmee precies bedoelen en waarom wij denken dat dit goed is voor ons dorp, de omgeving en voor u als inwoner. Want we willen en hopen veel als ChristenUnie-SGP voor Leusden en dat realiseren we graag mét u samen!

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goede zorg voor iedereen
Speerpunt 1

 

We willen een dorp zijn waarin jong en oud meedoet.  Een dorp waar je met praktisch alle vragen bij de gemeente zelf terecht kunt en niet hoeft uit te wijken naar andere plaatsen. Een dorp waar we zorgen voor elkaar, voor onze nieuwe inwoners, jongeren en voor mensen die hun laatste jaren hier doorbrengen. Leusden moet een veilig thuis zijn voor iedereen. Want iedereen is waardevol. Dit betekent:

We zorgen voor elkaar

 • Onze inwoners kunnen terecht in het nieuwe gemeentehuis, het ‘Huis van Leusden’, voor alle vragen, zorg, producten en diensten van de gemeente. Ook voor zaken die nu nog uitbesteed zijn aan Amersfoort, Stadsring 51 en de GBLT in Zwolle.
 • In onze gemeente woont een grote groep mensen die  zorg ontvangt. Zorg die nodig is bij het ouder worden of zorg die nodig is vanwege een chronisch ziekte of beperking.  Omdat mensen langer thuis wonen, zal die zorg steeds vaker nodig zijn.
 • De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat die zorg  goed geregeld is. Iedereen moet weten waar hij of zij terecht kan met elke zorgvraag en vervolgens de juiste hulp krijgen.
 • Wij vinden het belangrijk dat de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen wordt georganiseerd. Gewoon in Leusden als dat kan. We schakelen hierbij  graag het persoonlijke netwerk van zorgvragers in.
 • We willen de zorg voor de jeugd, WMO en beschermd wonen integraal organiseren. We gaan uit van de leefwereld van mensen en niet van de regels en systemen.
 • We vinden het belangrijk dat er voldoende voorzieningen beschikbaar blijven voor ouderen (zoals een goede busverbinding en voldoende inlooppunten in de wijken).
 • Mensen blijven langer thuis wonen, daardoor neemt de kans op eenzaamheid toe. De ChristenUnie-SGP wil dat opsporen en bestrijden. Eenzaamheid heeft dan de volle aandacht van de gemeente.

Uw zorg is onze zorg

 • Mantelzorgers zijn van groot belang voor hun naaste omgeving en voor de gemeenschap. De ChristenUnie-SGP wil ze zien en steunen, passend bij hun omstandigheden.
 • Om mantelzorgers nog beter te ondersteunen, moeten ze ontlast kunnen worden wanneer nodig. Ook willen de mogelijkheid voor dagbesteding in Leusden uitbreiden.
 • Leusden moet een dementievriendelijke gemeente worden.
 • Wij zetten stevig in op domotica voor zorgbehoevende inwoners, dit betekent technologie inzetten om een betere kwaliteit van wonen en leven te organiseren.
 • Wij willen het Persoonsgebonden budget (PGB) in stand houden en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo kunnen zorgvragers altijd identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg inkopen;  kortom zorg inkopen die anders niet gecontracteerd is.
 • Wij vinden het heel belangrijk dat alle mensen die met gemeente spreken over hun zorg, weten dat ze daarbij een onafhankelijk cliëntondersteuner mogen vragen.
 • We willen voldoende aangepaste zorgwoningen. Met de woningstichting maken we afspraken om woningen geschikt te maken voor bewoners met zware zorg.

 We brengen psychische zorg dichtbij huis

 • Wij creëren graag gunstige randvoorwaarden voor het zogenoemde beschermd wonen. We investeren in zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen.  Leusden biedt dan 24/7 ambulante psychische zorg
 • Er komen time-out voorzieningen voor kortdurende opname.
 • Samen met de GGZ bekijken we hoe we mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen ondersteunen. En hoe netwerken van familie, vrienden of bekenden betrokken worden. Waar mogelijk wordt de crisiskaart als hulpmiddel ingezet.

Een veilig thuis

Als inwoner van Leusden wilt u natuurlijk veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Elke buurt of wijk behoeft een eigen aanpak met betrokken, goed geïnformeerde inwoners. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven genieten.
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie-SGP haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. Met aandacht voor slachtoffers en hun omgeving, maar ook voor de daders. We stimuleren een effectieve en op herstel gerichte aanpak van daders.

 • We kiezen ervoor om onze inwoners te betrekken bij de veiligheid in hun directe omgeving, bijvoorbeeld door burgernet en buurtpreventie-apps.
 • Inwoners helpen (eventueel per wijk) bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten daarin.
 • Iedereen woont veilig. Zeker nu oudere mensen gestimuleerd worden om langer thuis te wonen, is het belangrijk dat elke woning veilig is,  bijvoorbeeld met een rookmelder in elke ruimte. De gemeente ondersteunt de brandweer om zijn taken goed te kunnen uitvoeren.
 • We zetten in op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent.
 • De gemeente is alert op ondermijning en voorkomt de verwevenheid van boven- en onderwereld.
 • De gemeente organiseert voldoende toezicht om de de Drank- en Horecawet te handhaven. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.  Dit doen we zonodig samen met andere gemeenten.
 • Wij willen geen casino in ons dorp.
 • We willen geen bordeel of prostitutiezone in en om Leusden.  Daarvoor zijn mensen te kostbaar.
 • We willen geen coffeeshops. We gaan drugsgebruik en alcoholmisbruik actief tegen en treden streng op bij overlast. Signalen uit de buurt wegen hierbij zwaar.
 • We zijn tegen het telen van wiet door gemeenten en geen voorstander van experimenten.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duurzaam wonen en werken
Speerpunt 2

We zien het als onze taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen en de opwarming van de aarde vormen een grote bedreiging voor onze leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie-SGP zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente Leusden heeft hierin een belangrijke rol. Wij willen daarom omwonenden nauw betrekken in plannen voor energieopwekking en laten meeprofiteren van de voordelen. Daarom:

 

 • Willen we dat de gemeente een voorbeeldrol vervult in maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente koopt producten in volgens de principes van eerlijke handel. Daarmee voldoen we aan de landelijke richtlijn voor duurzaam inkopen en investeren in duurzaam ondernemerschap in ontwikkelingslanden.  We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties om eerlijke handel te bevorderen. We blijven een ‘Fairtrade Gemeente’.
 • Zijn we zeer terughoudend met het opofferen van groen binnen wijken voor woningbouw.
 • We stimuleren buurtinitatieven om duurzamen maatregelen te nemen. Bijv. samen zonnepanelen/zonneboilers aanschaffen, buurtbatterij of het opzetten van een buurtcoöperatie die het mogelijk maakt om voor elkaar energie op te wekken.
 • De ChristenUnie SGP wil dat de overheid een akkoord afsluit met de samenleving met minimaal de volgende ambitie voor 2022:
  1. Gemiddeld 6 % energiebesparing per huishouden
  2. 20 % CO2 reductie t.o.v. 1990, Klimaatneutraal in 2040
  3. 20 % van verbruik energie wordt opgewekt in Leusden
  4. Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal
  5. 5% van de woningen onafhankelijk van de gasaansluiting (150 woningen per jaar)

Samen energie besparen

 • De gemeente stimuleert de bevolking om energie te besparen. Energie die niet verbruikt wordt, hoeft niet opgewekt te worden.
 • De openbare verlichting stellen we zo af dat er een minimale belasting van het milieu plaatsvindt maar de veiligheid niet in gevaar komt.
 • De gemeente stimuleert particulieren en bedrijven om bestaand vastgoed te verduurzamen o.a. met collectief gunstige klimaatdeals.
 • De gemeente faciliteert buurten om samen woningen te verduurzamen. Dat kan met kennisdelen en inzet van coördinatie op het gebied van innovatie en financiering.
 • We vinden het belangrijk dat ‘De Groene belevenis’ natuur- en milieueducatie voor jong en oud blijft verzorgen in Leusden.

Van afval naar grondstof

  • We willen krachtig verder met afval omzetten in grondstoffen en staan open voor innovatieve oplossingen van inwoners . We willen maximaal 75 kg restafval per inwoner.
  • De tuingroendepots moeten blijven; misbruik daarin bestrijden we.
  • We zoeken naar mogelijkheden voor afvalscheiding in de openbare afvalbakken.
  • De gemeente stimuleert ook kinderopvang en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin. We gaan op zoek naar een goede oplossing voor de inzamenling van luiers.\

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaalbare woningen
Speerpunt 3

Iedereen moet in Leusden kunnen wonen. Nieuwkomers en mensen die hun hele leven in ons dorp doorbrachten, moeten beiden een betaalbare woning vinden. Leusden is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Dat merken we doordat steeds meer mensen van elders hier een woning zoeken en onze huidige inwoners hier graag blijven. Daar zijn we blij mee. Dat leidt echter wel tot druk op de woningmarkt. Zo komt de aantrekkelijkheid van ons dorp in het geding. Daarom stemmen we ermee in, om in de toekomst ruimte te geven aan beperkte woningbouw. Waar die woningen komen, moeten we nog bepalen, uiteraard in goed overleg met inwoners. We willen voor ons dorp:

 • Dat er meer huurwoningen beschikbaar komen voor een middeldure huur (tot € 1000,-).
 • Dat ouderen zonodig op eenvoudige wijze kleiner kunnen wonen.
 • Dat jongeren makkelijker iets voor zichzelf kunnen vinden.
 • Levensloopbestendig bouwen en levensloopbestendig maken van woningen is belangrijk.
 • Dat wijken levensloopbestendig ingericht zijn, qua infrastructuur, zorgondersteuning, voorzieningen en sociaal-culturele activiteiten.
 • Een blijverslening, waardoor woningen gemakkelijk aan te passen zijn zodat mensen, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, op hun vertrouwde stek kunnen blijven.
 • Een goede mix voor jong en oud, vrije sector, middeldure en sociale huur, goedkope en dure koopwoningen in de wijken.
 • We zien ook graag compacte, grondgebonden woningen voor ouderen.
 • De gemeente geeft ruimte aan inwoners om met creatieve woonoplossingen te komen, zoals het bouwen van mantelzorgwoningen of juist het splitsen van een grote woning in meerdere wooneenheden. Dit altijd in goede afstemming met de buurt.
 • In het kader van duurzaamheid en betaalbaar wonen, willen we in Leusden op zoek naar een locatie voor ‘Tiny houses’, kleine, milieuvriendelijke en betaalbare huizen.
 • Verduurzaming van woningen, ook van huurwoningen.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugd met een toekomst
Speerpunt 4


Kinderen en jongeren hebben de toekomst. In hun jeugd wordt een belangrijke basis gelegd voor het latere leven. Het is mooi wanneer onze gemeente daarin een belangrijke rol kan spelen. Zodat ouders zich gesteund weten en kinderen altijd met veel plezier zullen terugdenken aan Leusden. Wij zien dat Leusden een fijne gemeente is om te wonen, ook voor kinderen. Wij willen dat graag vasthouden: voldoende scholen, speelplekken, sportmogelijkheden, peuterspeelzalen. Maar we willen ook, indien nodig, voldoende extra ondersteuning bieden. Ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis en school. Wij willen geen wachtlijsten in de jeugdzorg. Ook vinden we het belangrijk dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

 • Die zorg kan wat ons betreft niet vroeg genoeg beginnen. Goede geboortezorg richt zich niet alleen op de lichamelijke maar ook op de mentale voorbereiding op de komst van een kindje. Wij zijn voor sterke gezinnen. Preventie is nodig, maar we betuttelen niet.
 • We bieden graag laagdrempelige ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning.
 • We willen goede preventie rond jeugd en gezin, dit betekent ook dat we bij scheidingen helpen om nare zaken voor kinderen tot een minimum te beperken.
 • Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van schooluitval. Doel is dat alle jongeren in Leusden hun startkwalificatie halen.
 • De ChristenUnie-SGP is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders kiezen zelf, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, voor een school die aansluit bij hun eigen waarden, identiteit en idealen. Gemeente en onderwijs delen de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen.
 • Wij vinden een goede samenwerking tussen de verschillende onderwijsvormen heel belangrijk, zeker bij kwetsbare jongeren. Daarom stimuleren we de samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair- en voortgezet onderwijs.
 • Wij willen de komende jaren graag een jeugdgemeenteraad houden. Wij ondersteunen initiatieven om ook de oudere jeugd meer bij het gemeentehuis te betrekken.

Zorg voor jongeren

Voor ons staat voorop: jongeren in nood moeten snel de juiste hulp krijgen. Daarom:

 • Willen we de aanbesteding beter op de Leusdense situatie afstemmen. We verminderen het aantal contracten in de jeugdzorg, zonder dat het de keuzevrijhei beperkt. Nu zijn er nog tientallen gecontracteerde aanbieders, dat kan overzichtelijker.
 • Inkoop of subsidiëring van jeugdhulp gebeurt in dialoog met de aanbieders. Bij aankoop van jeugdzorg staat de kwaliteit voorop, niet de prijs. Lokale initiatieven krijgen hierin volop ruimte. We willen jeugdzorg dichtbij huis inkopen en efficiënter regelen.
 • Stimuleren we innovaties in de jeugdzorg.
 • Komt geen enkel kind op een wachtlijst terecht maar krijgt het onmiddellijk de benodigde zorg.
 • Alleen samen pakken we kindermishandeling effectief aan. Dit betekent aandacht voor preventie en het versterken van de interactie tussen kind, huisarts, verloskunde, onderwijs, Larikslaan2 en Veilig Thuis.
 • Jongeren moeten voldoende ontmoetingsplekken (hangplekken) hebben waar ze veilig en welkom zijn en zonder overlast kunnen chillen.
 • Komt de gemeente met betrokkenen uit de samenleving met een actieplan om alcoholgebruik onder jongeren te matigen.

Achttien maar niet uit het oog

 • Jongeren die 18 jaar worden, zijn opeens voor de wet volwassen. Allerlei (financiële) regelingen veranderen dan, daar zijn ze niet altijd goed op voorbereid. Daarom stimuleert de gemeente begeleiding voor jongeren hierin. Dat komt hun participatie en zelfredzaamheid ten goede. Dit geldt voor alle leefgebieden, zoals onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen.
 • De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeente inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in Leusden. Daarbij is er vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
 • We begeleiden jongeren uit het speciaal onderwijs naar een waardevolle plek in onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat daarbij de capaciteiten en mogelijkheden van de jongeren voorop staan en niet de regelgeving en geldstromen.
 • De gemeente bevordert dat Leusdense jongeren hun maatschappelijke stage in ons eigen dorp kunnen doen.
 • Leusden zorgt voor een veilige opvang van slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.
 • De gemeente stimuleert (jonge) inwoners om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de brandweer. Het zou mooi zijn als er een jeugdbrandweer in Leusden ontstaat.

Speelruimte voor ieder kind

 • Ieder kind moet in Leusden op loopafstand van huis kunnen spelen en bewegen. Genoeg speelveldjes voor iedereen in de buurt.
 • Kinderen worden zelf betrokken bij de inrichting van de speelterreinen.
 • Het gebruik van natuurlijke speelmaterialen juichen we toe.
 • We betrekken omwonenden bij de speelterreinen, ook zij zijn verantwoordelijk voor de invulling en het onderhoud. Daar willen we extra geld voor vrij maken.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groen buiten en binnen dorp
Speerpunt 5

Wij wonen in Leusden in een prachtig groen dorp en een schitterende omgeving. Dat houden we graag zo. De openbare ruimte is van ons allemaal. Daar moeten we samen wel goede afspraken over maken. In 2021 komt een nieuwe Omgevingswet. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk om de inwoners van Leusden te betrekken bij het invoeren van die wet. De wet geeft een nieuwe werkwijze aan en dat heeft grote gevolgen voor invulling van de ruimte en andere zaken, zoals gezondheid. De wet legt meer verantwoordelijkheid bij de inwoners neer. Daarom vinden wij het belangrijk om onze inwoners te informeren en waar nodig te faciliteren met ruimtelijke vragen. Maar duurzaam wonen en werken betekent meer dan de openbare ruimte. Het gaat ook over verantwoord ondernemen, oog voor groen, monumenten en oog voor komende generaties door nu duurzaam te leven.


Water op zijn plek

 • We zetten zoveel mogelijk in op een aparte afvoer van regenwater. 
 • De gemeente stimuleert waterbewust bouwen in Leusden.
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Leusden aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling en biodiversiteit.  
 • We maken een klimaatadaptatieplan. Daarin beschrijft  Leusden samen met de provincie Utrecht en het waterschap ‘Vallei en Veluwe’ het watersysteem. We beschouwen dat als één systeem, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Dit plan beschrijft helder wie wat, waar, wanneer doet rond waterbeheer.
 • Inwoners hebben een belangrijke rol in waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking met hoveniers. Zo continueren en verbreden we ‘operatie Steenbreek’, waarbij groen, stenen vervangt.

Groen genieten voor iedereen

 • De ChristenUnie-SGP is voor groen in de wijk voor mens en dier.
 • Leusden moet weer naar een hoger groenonderhoudsniveau. Daarvoor werken gemeente en inwoners intensief samen.
 • We schaffen de hondenbelasting  af omdat we ook geen belasting innen voor andere (huis-) dieren.
 • We willen het buitengebied absoluut niet volbouwen, waar dat past mag gebouwd zonder het karakter aan te tasten.
 • De kwaliteit van diverse onbebouwde gebieden wordt in kaart gebracht: met het oog op toekomstige bouwlocaties. Met de uitkomst daarvan, houden we een peiling onder de bevolking over toekomstige bouwlocaties.
 • Willen we open landschappen behouden en verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen tegengaan. Ook binnen de bebouwde kom willen we verrommeling voorkomen. Dat  vergt toezicht en handhaving.
 • Bij de inrichting van de ruimte houden we rekening met (historische) landschappelijke elementen.
 • Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruim baan voor lokaal initiatief
Speerpunt 6

De gemeente heeft als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat naast haar inwoners. Het wijst op de eigen verantwoordelijkheid maar denkt ook mee, stimuleert en ondersteunt waar nodig. De overheid vormt een vangnet voor kwetsbare mensen die het zelf niet redden. Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de gemeente als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is.

 • De ChristenUnie-SGP wil dat de overheid samen met de samenleving een raadsbreed open akkoord opstelt op basis van overeenkomsten. Een akkoord die afspraken maakt over energiebesparing, over inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, over buurtinitiatieven en nog veel meer. In dit akkoord maken we afspraken over wat voor gemeente we willen zijn en hoe we de zaken samen gaan aanpakken.
 • Graag geven we onze inwoners verantwoordelijkheid. Het streven is om minimaal 1 % van de begroting beschikbaar te stellen voor lokale initiatieven.
 • Het landelijke initiatief ‘right to challenge’  halen we naar Leusden. Lokale initiatieven om een zorgvraag anders en goed in te vullen, krijgen zo de ruimte. 
 • We ondersteunen de ontwikkeling van ‘De huiskamer van Leusden’, het coördinatiepunt voor vrijwilligers en fondsen.
 • We geven initiatieven als ‘Van Onderop’, ’Wensboom’ en ‘Pleegoudernetwerk’ alle ruimte in Leusden. 
 • Belangenorganisaties als de SMBL, de Duwgroep, Gastvrij Leusden en anderen betrekken we actief bij ontwikkeling en evaluatie van beleid.
 • Statushouders in Leusden moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen.
 • We omarmen lokale initiatieven die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen en vermijden bureaucratie.
 • We stimuleren bewonersinitiatieven om iets met en voor elkaar te doen. De inspirerende voorbeelden die er zijn zoals buurkracht Alandsbeek, DAVA, LeusdenZet en burendagen verdienen navolging in de andere wijken en Stoutenburg
 • Wij zijn trots op de historische panden die onze gemeente rijk is. Daarom steunen we de Open Monumentendag. Wij zien graag nog meer historische gebouwen op onze lokale Monumentenlijst.

Cultuur & sport voor iedereen

De ChristenUnie-SGP vindt sport en cultuur belangrijk in Leusden. Sport en cultuur mag in Leusden bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. We zien daarin ook de grote meerwaarde van groepen mensen die samen hun vrije tijd besteden.

Sport is belangrijk voor onze gezondheid. Sport helpt om mensen (weer) in beweging te krijgen, te participeren, met anderen plezier te maken en respectvol met elkaar te leren omgaan. De ChristenUnie-SGP wil dat sport voor iedereen toegankelijk is, jong en oud en zeker ook voor mensen met een beperking.

Kunst en cultuur zijn primair van en voor de samenleving. Onze cultuur is drager van onze identiteit. Door de beoefening van kunst kunnen mensen hun creatieve talenten ontplooien. Andere mensen kunnen daar weer van genieten. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat er voor jongeren een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is. Cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van hun vorming en verdient een plek in het onderwijs.

 •  Sporters kunnen in Leusden terecht. Bij capaciteitsproblemen breiden we uit of vernieuwen we sportaccommodaties.
 • We ondersteunen, waar nodig, het programma ‘Leuker Leusden’.
 • Nieuwe initiatieven op het gebied van sport en cultuur verdienen bij de start een steuntje in de rug.
 • Iedere inwoner krijgt de kans om te bewegen. Minimale financiën of een lichamelijke of geestelijke beperking mogen het sporten in ons dorp niet belemmeren.
 • Via sport vormen mensen nieuwe, vertrouwde netwerken. De gemeente stimuleert dit om zo problemen op het gebied van zorg en welzijn tijdig te kunnen signaleren.
 • De gemeente stimuleert ouders en scholen om de kinderen te leren zwemmen.
 • Minima kunnen meedoen aan culturele evenementen, bijvoorbeeld in De Tuin.
 • Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Dat behouden we graag.
 • Kinderen uit Leusden gaan tijdens hun basisschooltijd op bezoek bij Kamp Amersfoort.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugdringen van armoede
Speerpunt 7


Minder zichtbaar is dat er ook in Leusden werkloosheid en armoede is. Leusden telde in 2016 zo’n 4,7% werklozen. In 2016 werden gemiddeld 280 uitkeringen verstrekt. En waren er 160 kinderen met ouders in de bijstand. Daarnaast is er een groep mensen die wel werk heeft, maar te weinig verdient om goed rond te kunnen komen. Dat is zogenaamde verborgen armoede, waar we ons wel zorgen over maken. Tekenend is ook dat circa 40 gezinnen wekelijks naar de voedselbank komen omdat ze anders niets te eten hebben.

De ChristenUnie-SGP wil meer aandacht voor de bestrijding van armoede. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties, meer stress. Kortom: armoede ontwricht.

Wat ons betreft mag de sociale zekerheid in Leusden nog actiever worden. Zo is ‘werk en inkomen’ niet goed geïntegreerd in het zorgsysteem. Dat deel van de zorg brengen we onder bij Larikslaan2.

Niemand mag tussen wal en schip vallen, zeker niet vergeten worden. We willen armoede vroeg signaleren en het liefst voorkomen. Wat ons betreft moet:

 • Het loket van de sociale dienst komt terug uit Amersfoort naar Leusden. Hiermee hebben we één duidelijk loket en werkt iedereen samen tegen armoede en voor een goede begeleiding naar werk of studie of als dat nodig is uitkering.
 • Signaleren we dreigende armoede nog eerder dan nu.
 • We streven ernaar om de lokale lastendruk alleen maar met de inflatie mee te laten stijgen.
 • We voorkomen dat schulden zich opstapelen, zowel voor mensen zelf als voor schuldeisers en de samenleving. Schulden voorkomen, voorkomt diverse problemen. Daarom biedt de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening.
 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook door actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, maatschappelijk werk, de Voedselbank of diaconie van een kerk.
 • We maken gebruik van aanvullende hulp van Stichting De Boom voor minima en andere steunfondsen als bijvoorbeeld Stichting Leergeld of Nationaal Fonds Kinderhulp.
 • De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af om betalingsachterstanden tijdig te melden en pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting over te gaan als eerst actief hulp is aangeboden.
 • Gezinnen met kinderen die (dreigende) dakloosheid boven het hoofd hangen, komen in aanmerking voor urgentie in huisvesting.  Multiprobleemgezinnen krijgen snel de juiste hulp.
 • De gemeente werkt goed samen met de voedselbank. Dat is niet het eindpunt, we brengen samen gebruikers van de voedselbank een stap verder in hun (financiële) situatie.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruimte voor werken en ondernemen
Speerpunt 8

Veel van onze inwoners hebben werk en zijn ook blij met hun werk. De meesten kunnen daarmee in hun levensonderhoud voorzien. Wij zien echter ook dat mensen die niet (kunnen) werken, van grote betekenis voor de samenleving kunnen zijn. Zij vormen als vrijwilliger vaak het broodnodige cement van de samenleving. Veel niet-werkenden hebben ook een onmisbare rol als mantelzorger. Graag zien we een Leusden waarin iedereen meedoet, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kan met werk, stages of vrijwilligerswerk. Daarbij zetten we de mens voorop en niet het geldpotje.

 • Wij zijn voor een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee, ongeacht beperkingen.
 • We pleiten voor meer werkplekken (stageplekken) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een handicap.
 • We willen dagbesteding in Leusden voor mensen die niet zelfstandig kunnen werken.
 • We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  bij het vinden van werk of dagbesteding.  We nemen belemmerende regels weg.
 • Social return (het inzetten van kansarmen en mensen met een beperking) is een vast onderdeel bij aanbestedingen van gemeentelijke diensten. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld en neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen en beschutte werkplekken.
 • Wij zien graag maximale ruimte  voor alternatieve reïntegratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones. Daarnaast willen we het mogelijk maken dat inwoners een eigen bedrijfje starten met tijdelijk behoud van hun uitkering.
 • We faciliteren dat er meer werkplekken in Leusden komen. Bijvoorbeeld door leegstaande kantoren een nieuwe functie te geven.

Leusden werkt

Leusden moet een ‘bedrijfsvriendelijke’ gemeente zijn. Samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden versterken we onze (regionale) arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. Voor ons draait de economie niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. In een gezonde economie krijgt iedereen kansen, neemt ieder verantwoordelijkheid, ontstaan er coöperatieve relaties, zijn werken en vrije tijd in balans, is de groei groen is en kent het haar grenzen.

 • De OZB voor bedrijven is hoog in Leusden, die willen we bevriezen en zo mogelijk verlagen. Dit mag niet ten koste gaan van de OZB voor onze inwoners.
 • We willen onze huidige ondernemers behouden en meer bedrijven naar Leusden trekken.
 • Samen met bedrijven maken we de noordelijke entree van Leusden aantrekkelijker.
 • We vullen de nieuwe bedrijventerreinen (Plantage en Buitenplaats) maar dit mag niet ten koste gaan van de bestaande bedrijventerreinen.
 • We stimuleren ondernemerschap in Leusden. We faciliteren dit door verbetering van het digitaal loket, snel internet, stimulering van flexplekken voor start ups en een financieel vangnet van en voor ondernemers.
 • We zien graag een bloeiende detailhandel in de centra van Leusden. De groeiende handel via internet is bedreiging en kans voor winkels. Samen met de ondernemers en eigenaren van winkelpanden zoeken we naar een nieuwe zonering van de winkels: alleen winkels in de kern van de winkelcentra, aan de randen zoeken we naar andere bestemmingen. 
 • We knappen de openbare ruimte bij de Hamershof op en zetten samen met de ondernemers een gebiedsmakelaar in en kijken of we winkels kunnen samenvoegen.
 • We zetten in op  behouden en versterken van functies in Achterveld (Heelkom, detailhandel, bibliotheek, bank etc.)

Onze agrariërs

Agrariërs werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie-SGP is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis. Dit betekent dat onze agrarische sector innovatief is, zorgvuldig omgaat met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Ook jonge boeren rond Leusden verdienen een goede toekomst.

 • We zijn voor een goede mix tussen natuur, recreatie en ondernemen.
 • We geven onze  boeren de ruimte voor duurzame innovatie, ondernemerschap en agrarisch natuurbeheer.
 • We willen ruimte geven aan nieuwe invulling van de vrijkomende agrarische bebouwing zonder dat het beperkend werkt voor de agrarische bedrijfsvoering.
 • We stimuleren het gebruik van lokale producten door onze inwoners.
 • Graag zien we dat boeren en dorpelingen elkaars leefwereld kennen. We stimuleren daarom dat agrariërs met enige regelmaat hun bedrijven openstellen voor publiek, zodat inwoners deze mooie agrarische bedrijven kunnen beleven en zien wat de boer bezielt.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leusden toegankelijk
Speerpunt 9


Ons dorp moet toegankelijk zijn voor iedereen.  Ons gemeentebestuur is laagdrempelig, ons dorp moet dat letterlijk ook zijn. Leusden inclusief, dat betekent voor de ChristenUnie-SGP dat al onze inwoners volop en naar eigen vermogen mee kunnen doen en overal kunnen komen. Dat betekent dat we werken aan een inrichting van ruimte en samenleving die iedereen past zodat minder maatwerk nodig is (universal design). Kortom:

 • Alle (openbare) gebouwen zijn toegankelijk voor iedereen, de buitenruimte ook.
 • We willen een lokale inclusie-agenda, dus de rechten van mensen met een beperking borgen, die rechten vormen integraal onderdeel van alle beleid en uitvoering. Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, vormt daarvoor het minimale kader.
 • We zetten het succesvolle wekelijkse inloopuur voor wethouders door. Onze overheid blijft goed bereikbaar en dichtbij de burger, letterlijk aanspreekbaar.
 • Ook de raadsleden van de ChristenUnie-SGP organiseren regelmatig een inloopuur op verschillende locaties.
 • Leusden loopt voorop bij de uitvoering van de privacywetgeving.
 • We willen een transparante overheid en vermijden geheime vergaderingen en stukken.

Samen onderweg

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Het waarborgt echte contacten tussen mensen en geeft een impuls aan een sterke economie. Het is niet grenzeloos. We accepteren geen negatieve impact op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. Daarom gaan we voor verduurzaming van de mobiliteit. We zetten in op elektrisch rijden, stimuleren fietsgebruik en een goed toegankelijk ov.

Voor minder mobiele inwoners, willen we maatwerk bieden. Samen zoeken naar de best passende oplossing om van A naar B te komen.  Dan denken we aan: vervoer door vrijwilligers of hulp in het reguliere ov, ondersteunende apps, speciale fietsen en andere innovatieve vervoersvormen. Mobiliteit in Leusden is klantgericht en creatief. Dat doen we door:

 • Een fietsplan, met input van basisschoolleerlingen. We completeren ons fietspadennet.
 • De looproutes naar het centrum en belangrijke ontmoetingsplekken zoveel mogelijk aan te passen naar de behoefte van ouderen en mensen die minder mobiel zijn.
 • Kwaliteit en service is leidend bij  de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Daarin houdt de gemeente zelf de regie.
 • We sluiten aan bij digitale platforms die privaat- en publiek vervoer verbinden en carpoolen bevorderen.
 • De ChristenUnie-SGP wil alle drempels in Leusden  fietsvriendelijk.
 • Wij willen snelle en veilige fietsverbindingen in de regio. De fiets is dan voor korte woon-werkafstanden een goed alternatief.
 • We zien graag een fietsvriendelijke afstelling van verkeerslichten. Dit stimuleert het fietsverkeer en verhoogt de veiligheid.
 • Het elektrische rijden (van auto’s en fietsen) vraagt om meer oplaadpunten goed verdeeld over heel Leusden. Hierbij geven we alle ruimte aan creatieve oplossingen.
 • We behouden bij al onze winkelcentra gratis parkeren, zonodig met behulp van blauwe zones.
 • Verkeersovertredingen binnen de gemeente vragen om een strengere handhaving. We tolereren niet dat medeweggebruikers in gevaar worden gebracht. Ook geluidsoverlast door te hard rijden pakken we aan.
 • Het ov in Leusden en Achterveld wordt toegankelijk voor iedereen; de bus als redelijk alternatief voor de auto.
 • Bij nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen regelen we, nog voor de bouw, een goede verkeersstructuur.
 • De gemeente stimuleert cursussen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals een scootmobielcursus, elektrische fietsencursus, fietsles voor statushouders etc.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dag met rust en ruimte voor iedereen
Speerpunt 10

 

Adem scheppen, rust en genieten van de schepping, dat gunnen we iedereen die ene dag per week. Geniet van de zondag, geniet van een dag waarbij je niet hoeft te winkelen of moet werken maar mag uitrusten. Een rustdag die niet voor niets in de schepping gelegd is.

 • De ChristenUnie gunt iedere inwoner één collectieve rustdag in de week en wel de zondag. Dit komt de samenleving te goede. Winkeliers mogen niet gedwongen worden om op zondag hun winkel te openen.
 • Een dag waarin er tijd is voor gezin/familie en sociale contacten.

Naar buiten

Meer ontspanning en rust biedt ons prachtige buitengebied. Groen en ruimte kleuren onze gemeente. De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat Leusden dit beter naar buiten brengt. Leusden werd wandelgemeente van het jaar in 2017.  Dat is een mooi begin om Leusden voor het voetlicht te brengen bij recreanten.

 • We zetten in op optimale fietsverbindingen voor recreatie en het woon-werk verkeer.
 • We geven ruimte aan recreatieve ondernemers en zoek samen naar mogelijkheden voor uitbreiding van (verblijfs-)recreatie.
 • We versterken recreatie uit de opbrengsten van de toeristenbelasting.
 • Gebiedspromotie doen we samen met inwoners en lokale ondernemers, bijvoorbeeld via een website of app met alle recreatiemogelijkheden.
 • Belangrijk voor ons: recreatie is ook optimaal toegankelijk voor mensen met een beperking.
 • Uitbreiding voor wandel-, hardloop-, fiets-, mountainbike- en kanoroutes en ruimte voor buitenfitness.

Naar boven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------