De mensen van de fractie

karolien@cu-sgp.nl

Karolien Pouwels-Koopman (1971) woont sinds 1999 in Leusden en is sinds 2001 betrokken bij de Leusdense politiek. Sinds 2010 zit ze in de gemeenteraad. Ze houdt zich met name bezig met zorg, welzijn en verkeer. Ze speelt een belangrijke trekkersrol in de monitor Sociaal Domein van de gemeenteraad, om in de gaten te houden of de zorg in Leusden goed geregeld is na de transitie in 2015. Karolien ontmoet veel mensen die te maken hebben met zorg in onze gemeente. 

Naast het werk in de gemeenteraad is ze bestuurslid bij de belangenbehartiger Sien omdat ze actief wil opkomen voor de belangen van mensen met een beperking. Vanuit diezelfde drive zet ze zich als vrijwilliger in voor de Normaalste Zaak, een organisatie die de afstand tussen het bedrijfsleven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil verkleinen.

Daarnaast is ze lid van het aandeelhoudersbestuur van familiebedrijf Koopman En ontmoet ze vanuit deze verantwoordelijkheid veel mensen van andere (familie)bedrijven. Ook is ze sinds vorig jaar actief betrokken geraakt bij een groep vluchtelingen. Vorig jaar gaf ze taalles aan vluchtelingen die woonden in de noodopvang.  Maar nog steeds komt ze bij verschillende vluchtelingen thuis om ze op weg te helpen in onze ingewikkelde samenleving.

Samen met haar man en kinderen woont ze in ’t Vliet, dichtbij het Valleikanaal. Maandelijks schrijft Karolien een weblog over haar belevenissen in Leusden en omgeving. 

wout@cu-sgp.nl

Wout van den Brink (1952) woont al sinds 1960 in Leusden, in de wijk Munickhove. Hij is sinds 2010 betrokken bij het werk van de fractie, waarvan de laatste drie jaar als raadslid. Hij werkt als ICT’er in het vastgoed. Voor de fractie is Wout verantwoordelijk voor financien en alle dossiers op het gebied van bedrijfsvoering, gebouwen en de zakelijke markt. Met de leden van de auditcommissie heeft hij er voor gezorgd dat er een leesbare begrotings-app kwam. Onlangs heeft Wout een filmpje gemaakt over alle (bouw)projecten die te maken hebben met ‘Investeren in Leusden 2.0’ Bekijk hier het filmpje waarin Wout u bijpraat over de Nieuwe Biezenkamp, het Huis van Leusden en de nieuwe sporthal. Stuk voor stuk projecten die mede door Wout z’n inzet zijn vlot getrokken in de afgelopen raadsperiode. 

wim@cu-sgp.nl

Wim van Hell(1954) woont al bijna 40 jaar in Leusden, waarvan 38 samen met zijn vrouw. Eerst in de wijk Allandsbeek-west! Daarna in de wijk Claverenblad/Wildenburg en sinds een half jaar in het appartementengebouw t'Zicht op de Linieweg. Wim is goud- en zilversmid en heeft zijn eigen bedrijf. Hij is al meer dan 12 jaar betrokken bij de politiek in Leusden waarvan ruim 9 jaar in de fractie. Sinds 2014 is hij raadslid.
Bij het raadswerk houdt Wim zich bezig met Beheer openbare ruimte/Afvalinzameling.
Ruimtelijke ordening/Volkshuisvesting, Buitengebied/ Recreatie en Milieubeleid/ Energie/Duurzaamheid. Tevens de projecten Valleipark en Groot Agteveld/ Mastenbroek. Ook is Wim lid van de werkgroep jeugdgemeenteraad.

Bij de behandeling van het raadsvoorstel van de Woonvisie werd een motie, ingediend door CU- SGP en de VVD, waarin het college werd opgedragen 300 extra sociale huurwoningen te realiseren, raadsbreed aangenomen.

Wim kent, ziet en spreekt veel mensen in het dorp. Hij vraagt zich dan ook voortdurend dingen af. Wil je weten wat zoal? Lees hier verder in de rubriek 'Wim vraagt zich af?'

gert@cu-sgp.nl

Gert Breddels (1985) woont sinds 2012 in Leusden en is al 3 jaar als fractievertegenwoordiger actief in de gemeenteraad voor de ChristenUnie/SGP. Hij woont samen met zijn gezin in de wijk Claverenblad. Gert staat voor de klas in het MBO en geeft les in marketing en management. Daarnaast is hij actief binnen de zendingscommissie van de kerk en heeft hij de opleiding tot mediator afgerond.  In zijn vrije tijd doet hij aan hardlopen, wielrennen en mountainbiken. Hiervoor biedt Leusden genoeg prachtige mogelijkheden. Voor de fractie houdt hij zich bezig met: Economische Zaken, openbare ruimte, sport, onderwijs en alles wat met historie te maken heeft.

christiaan@cu-sgp.nl

Christiaan den Hertog (1988) woont 6 jaar in Leusden en is inmiddels 3 jaar betrokken bij het werk van de fractie. Christiaan werkt als productspecialist in de installatietechniek en houdt zich daarbij bezig met het binnenklimaat. Samen met zijn vrouw en kinderen woont hij in de wijk De Wetering. Voor de fractie houdt hij zich bezig met alles wat te maken heeft met zorg en welzijn en het sociale domein. 

reina@cu-sgp.nl

Reina Dijksterhuis (1984) werkt als communicatieadviseur bij het Leger des Heils. Ze woont 4 jaar in Leusden en is ruim een jaar actief bij het werk van de fractie. Samen met man en kind woont ze in het oude Leusden-Zuid, dichtbij Den Treek. Voor de fractie houdt ze zich met name bezig met allerlei verschillende communcatietaken. 

Wethouder

jan@cu-sgp.nl

Jan Overweg (1966) woont sinds 1990 in Leusden. En is sinds 2007 politiek actief in onze gemeente. In 2014 kreeg de ChristenUnie/SGP de mogelijkheid om een plek in te nemen in het college van B&W. Een unieke kans! Sinds 2014 is Jan dan ook wethouder voor de ChristenUnie/SGP in een college samen met PvdA-GroenLinks en D66. Voordat hij wethouder werd werkte Jan als bestuurder in het onderwijs en had hij een eigen bedrijf op het snijvlak van onderwijs en ICT.

Het hart van Jan ligt bij de kwetsbare inwoners. Om die reden heeft hij het sociaal domein (zorg en welzijn) in zijn portefeuille. Vanuit de raad heeft hij zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van Leusden en dat met name voor het winkelcentrum De Biezenkamp en de realisatie van de 2e sporthal. Beide projecten heeft hij ook in zijn portefeuille. Daarnaast nog het beheer van de openbare ruimtes, accommodatiebeleid, ICT en de nieuwbouwprojecten  gemeentehuis (Huis van Leusden) en Groot Agteveld.

Samen met zijn gezin woont hij in de mooie groene wijk Groenhouten. Twee kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en wonen, hoe kan het anders, ook in het mooie Leusden.