Actueel

Op de fiets met mijn vuilniszak

Fiets+leusdenzaterdag 16 september 2017 13:13 September 2017 Terwijl ik thuis zit te werken, wordt mijn groene container voor de deur geleegd. Volgende week wordt ook mijn plastic opgehaald en de gemeente komt zelfs langs om mijn oud papier ... lees verder
Labels
SGP
Weblog

Algemene politieke beschouwingen: Bloeien en groeien we nog genoeg in Leusden?

maandag 10 juli 2017 09:15 Op de laatste raadvergadering van dit seizoen stonden de algemene politieke beschouwing op de agenda. Onze inzet is nog steeds een bloeiend en sociaal Leusden, zoals ook in ons verkiezingsprogramma is opgeschreven. Dit voorjaarsdebat is dan ook een mooi moment om de jaarlijkse balans op te maken en te bekijken hoe verschillende zaken ervoor staan in onze gemeente. lees verder
Labels
SGP

ChristenUnie en SGP zetten samenwerking in Leusden voort

cu-sgp-vierkant (Custom)maandag 12 juni 2017 19:36 De afdelingen van ChristenUnie en SGP in Leusden hebben de samenwerking voor de komende vier jaar opnieuw bevestigd. Dit komt mooi tot uiting in de nieuwe website die is gelanceerd. Alle informatie over het werk van de fractie, wie ze zijn, wat ze doen en waar ze voor staan is vanaf nu te vinden op www.cu-sgp.nl lees verder
Labels
SGP

Op de fiets naar oma

Fiets+leusdenvrijdag 02 juni 2017 19:50 Ik blijf het raar vinden. Aan de ene kant besteden we in Nederland gigantisch veel geld aan de gezondheidszorg, opdat we allemaal maar zo oud mogelijk worden. Aan de andere kant ontbreekt het in ... lees verder
Labels
SGP
Weblog

Beantwoording vragen fractie ChristenUnie-SGP over (kinder)armoede in Leusden

Armoedevrijdag 02 juni 2017 19:41 Onze fractie heeft antwoord gekregen op onze vragen over armoede. En daaruit komt 1 ding duidelijk naar voren: er moet heel wat stille armoede zijn in Leusden! Het gaat dus in Leusden zeker van ... lees verder
Labels
SGP