Actueel

Toegankelijk dorp, gastvrij Leusden

Karolien Pouwels toegankelijk strand 2.jpgdonderdag 05 september 2019 16:24 Deze zomer was ik in Frankrijk. Ook daar kijk ik graag: Hoe is de toegankelijkheid geregeld? Kan men met rolstoel of rollator overal bij, is de openbare ruimte overzichtelijk, kunnen slechtzienden uit de voeten? Tsja, Frankrijk, vol rustieke keiwegen, trappetjes, donkere kleuren, nauwe straten, stoepjes, nogal een uitdaging. Maar dan een mooi voorbeeld van toegankelijkheid, aan het strand! Een speciaal deel met hulpmiddelen, goed toegankelijk voor rolstoelers, zodat iemand zelfs in aangepaste rolstoel het water in kan. Prachtig. Vandaar mijn bijgevoegde zomerse, niet-Leusdense foto. lees verder
Labels

Kleur bekennen

alg beschouwingen 2019.jpgmaandag 15 juli 2019 08:27 Iedere maand komt mijn nichtje een weekend bij ons. Mijn nichtje heeft een visuele beperking. Ze ziet namelijk geen kleuren. Ze ziet de hele wereld in zwart-wit, in grijstinten. Moet u zich eens voorstellen, dat je alles in grijstinten ziet! Dat is de wereld van de oude foto’s, maar dan overal en altijd. Dat is de wereld zoals hij er in het donker ongeveer uitziet. 

Kleur is erg belangrijk voor mensen. Kleur geeft licht, vrolijkheid, onderscheid, dynamiek, energie. 

Niet voor niets staat bijvoorbeeld bermbeheer regelmatig op de agenda en kwam de jeugdgemeenteraad ermee. Gekleurde bermen geven meer kleur in Leusden.  lees verder
Labels

Iedereen doet mee in Leusden

Boks - jong en oudwoensdag 24 april 2019 12:12 Donderdagavond 18 april kwam tijdens de raadsvergadering een bijzondere motie aan de orde. Een motie over het VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Een oproep aan het college om dit nog actiever na te leven in Leusden. Lees hier de bijdrage van Karolien Pouwels, die het pleidooi in begrijpelijke taal hield. lees verder
Labels

Weblog: Ongehinderd – beperkt?

Solidariteit.jpgdinsdag 19 maart 2019 21:41 Onlangs zag ik een mailing van de organisatie Ongehinderd met de vraag: “Kunnen uw inwoners ongehinderd stemmen?” Die mailing bracht mij op een ander punt: Je gebouwen kunnen heel toegankelijk zijn, maar wat als iemand met een beperking met spoed naar buiten moet? Wat als het brandalarm afgaat en de liften weigeren dienst? Hamvraag: hoe goed letten wij dan op elkaar? lees verder
Labels
Weblog

Vraagtekens ChristenUnie-SGP bij zoektocht college nieuwbouw Tabaksteeg

nieuwbouw.jpgdonderdag 31 januari 2019 22:17 “Waarom zijn de bewoners van de Tabaksteeg niet betrokken in het proces rondom de voorgenomen nieuwbouw in hun wijk?”, is een van de prangende vragen vanuit de ChristeUnie-SGP. De Leusdense fractie stelt de vraag, bij monde van raadslid Jan Overweg, in de raadszaal donderdagavond 31 januari. Het raadslid refereert aan eerdere uitspraken van het Leusdense college in 2018 waarin beloofd werd om de bewoners goed te betrekken bij de voorgenomen bouw.  lees verder
Labels