Actueel

Vraagtekens ChristenUnie-SGP bij zoektocht college nieuwbouw Tabaksteeg

nieuwbouw.jpgdonderdag 31 januari 2019 22:17 “Waarom zijn de bewoners van de Tabaksteeg niet betrokken in het proces rondom de voorgenomen nieuwbouw in hun wijk?”, is een van de prangende vragen vanuit de ChristeUnie-SGP. De Leusdense fractie stelt de vraag, bij monde van raadslid Jan Overweg, in de raadszaal donderdagavond 31 januari. Het raadslid refereert aan eerdere uitspraken van het Leusdense college in 2018 waarin beloofd werd om de bewoners goed te betrekken bij de voorgenomen bouw.  lees verder
Labels

Geld en grond als compensatie voor knooppunt

Plantjes.jpgvrijdag 23 november 2018 10:30 Onlangs vergaderde de gemeenteraad over de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Het college waardeert het ontwerp van Rijkswaterstaat daarvoor, mits een aantal punten opgelost zijn, zoals aanvullende geluidwering bij oprit naar de A28 richting Zwolle (bij de Hertenkop) en voorkomen wordt dat de Japanse Duizendknoop kan doorwoekeren door hergebruik van vervuilde grond. Daarbij willen raad en college dat dit zo duurzaam mogelijk gebeurt. De ChristenUnie-SGP maakt zich daarnaast zorgen over de compensatie voor getroffen boeren en betrokkenen in de buurt. “Geld en grond voor boeren, dat is nodig”, aldus raadslid Wim van Hell. lees verder
Labels

Weblog: Duur milieu?

Zonnepanelen installatie.jpgwoensdag 17 oktober 2018 15:50 Een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen, staat bij mij hoog in het vaandel. Dan gaat het er vooral om dat mensen met en zonder beperking meedoen. Maar wat mij steeds meer bezighoudt is de energietransitie: hoe inclusief is die? Welke kloof ontstaat in de verduurzaming van onze huishoudens? Tussen mensen die hun portemonnee kunnen trekken voor een paar zonnepanelen extra en een elektrische auto en zij die wel willen maar hiervoor het geld missen. lees verder
Labels
Weblog

Spreekuur over hoge WOZ

Woz-waardedinsdag 25 september 2018 09:07 ChristenUnie-SGP verheugt dat gemeente klachten serieus neemt

Op maandagavond 8 oktober houdt het gemeenschappelijk belastingkantoor (kortweg GBLT) vanaf 19.00 uur een spreekuur over de WOZ. De ChristenUnie-SGP drong vanaf het voorjaar aan bij de gemeente om klachten over de WOZ-taxaties serieus te nemen. Raadslid Jan Overweg is verheugd dat het GBLT hier nu gehoor aan geeft. lees verder
Labels

Een spoedig antwoord op de schriftelijke vragen

kruispunt Groene Zoomdinsdag 11 september 2018 21:23 Maandag hebben we vragen gesteld betreffende de bereikbaarheid van Leusden. Gelukkig mochten we snel een reactie ontvangen van het college die we dan ook graag met u delen: lees verder
Labels