fractievoorzitter

Lijsttrekker Karolien Pouwels

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is Mark van der Kooi onze lijsttrekker. Onze huidige Fractievoorzitter is Karolien Pouwels-Koopman (1971).
karolien@cu-sgp.nl 

Woont sinds 1999 in Leusden en is vanaf 2001 betrokken bij de Leusdense politiek. Vanaf 2010 zit ze in de gemeenteraad. Ze houdt zich met name bezig met zorg, welzijn en verkeer. Ze speelt een belangrijke trekkersrol in de monitor Sociaal Domein van de gemeenteraad, om in de gaten te houden of de zorg in Leusden goed geregeld is na de transitie in 2015. Karolien ontmoet veel mensen die te maken hebben met zorg in onze gemeente. 

Naast het werk in de gemeenteraad is ze bestuurslid bij de belangenbehartiger Sien omdat ze actief wil opkomen voor de belangen van mensen met een beperking. Vanuit diezelfde drive heeft ze zich vorig jaar ingezet voor de organisatie van de Leusdense Sprokkelstagedag voor mensen met een beperking. Om zo de afstand tussen bedrijven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Daarnaast is ze lid van het aandeelhoudersbestuur van familiebedrijf Koopman En ontmoet ze vanuit deze verantwoordelijkheid veel mensen van andere (familie)bedrijven. Ook is ze sinds vorig jaar actief betrokken geraakt bij een groep vluchtelingen. Twee jaar geleden gaf ze taalles aan vluchtelingen die woonden in de noodopvang.  Maar nog steeds komt ze bij verschillende vluchtelingen thuis om ze op weg te helpen in onze ingewikkelde samenleving.  En nog wekelijks bezoekt ze vluchtelingen in het AZC om ze moed in te praten en te laten zien dat ook zij er bij mogen horen.