Besturen ChristenUnie en SGP

In Leusden wordt de fractie van de ChristenUnie-SGP gedragen door twee besturen:
1. ChristenUnie
2. SGP

Het bestuur van de ChristenUnie-kiesvereniging in Leusden bestaat uit:

vz arjan gerritsen.jpg

Voorzitter:
Arjan Gerritsen

Secretaris:
Walter Maas
secretariaat@leusden.christenunie.nl

Penningmeester:
Chris Eijlders

Lid:
Herman TreurnietHet bestuur van de SGP-kiesvereniging in Leusden bestaat uit:

Voorzitter:
Jan Schouten
jschouten@kliksafe.nl
033-4944486

secretaris:
Johnny van de Vliert
johnny.vandevliert@gmail.com

Penningmeester:
Kees de Keijzer

Leden:
Jan van der Grond
D. van Schothorst