Besturen ChristenUnie en SGP

In Leusden wordt de fractie van de ChristenUnie-SGP gedragen door twee besturen, van de ChristenUnie en de SGP. Deze bestaan uit de volgende personen: 

Bestuur ChristenUnie-kiesvereniging Leusden:

vz arjan gerritsen.jpg

Voorzitter:
Arjan Gerritsen

Secretaris:
Walter Maas
secretariaat@leusden.christenunie.nl

Penningmeester:
Chris Eijlders

Lid:
Herman Treurniet

Bestuur SGP-afdeling Leusden:

Kees de Keijzer SGP Leusden.jpg

Voorzitter:
Kees de Keijzer
de_keijzer@kliksafe.nl
06 – 13 91 91 55

secretaris:
Johnny van de Vliert
johnny.vandevliert@gmail.com

 

Eric vd Bunt SGP Leusden.jpg

Penningmeester:
Eric van den Bunt
ericvandenbunt@hotmail.com

Gert Jan v Belzen SGP Leusden .jpg

Leden:
Jan van der Grond

Gertjan van Belzen (foto)