Speerpunten

10 speerpunten ChristenUnie-SGP Leusden

1. Goede zorg voor iedereen. Iedereen krijgt de zorg in Leusden die nodig is, want uw zorg is onze zorg.Thuis moet ook veilig zijn. 
2. Duurzaam wonen en werken. We zijn voor een snelle en energietransitie binnen 1 generatie. We willen samen met inwoners energie besparen. Van afval naar grondstof.
3. Betaalbare woningen. Meer huurwoningen voor middeldure huur. Ouderen moeten gemakkelijk kleiner kunnen gaan wonen. Jongeren moeten ook een plek krijgen.
4. Jeugd met een toekomst. Geen wachtlijsten in de jeugdzorg. Sterke gezinnen zijn belangrijk. Buitenspeelruimte voor ieder kind.
5. Groen buiten en binnen het dorp. Groen in de wijk voor mens en dier. Niet bouwen op groen-locaties in de wijk. Kwaliteit buitengebied versterken. 
6. Ruim baan voor lokaal initiatief. We willen 1% van de begroting beschikbaar stellen voor lokale initiatieven.
7. Terugdringen armoede. Meer bestrijding van armoede. Loket van de sociale diest terug naar Leusden.
8. Ruimte voor werken en ondernemen. We zijn voor een inclusieve samenleving. Agrariers krijgen de ruimte.Leusden bedrijfsvriendelijk.
9. Leusden toegankelijk. Wonen, werken, voorzieningen, sport en recreatie voor iedereen toegankelijk.
10. Een dag met rust en ruimte voor iedereen. Tijd voor familie en sociale contacten. Omdat rust voor iedereen goed is.