Speerpunten

7 punten ChristenUnie-SGP Leusden

  1. In Leusden staat niet het ‘ik’ centraal, maar het ‘wij’. Alleen samen komen we verder.
  2. Een duurzame gemeente. Dat begint met besparen. Ons gedrag heeft impact!
  3. We zoeken creatieve oplossingen voor ‘t woningtekort en stimuleren nieuwe woonvormen.
  4. We behouden ons mooie, groene buitengebied; boeren, bouwen, recreëren en energieproductie moeten in balans blijven.
  5. Alle inwoners kunnen meedoen en meedenken bij onderwerpen die in de gemeente spelen.
  6. Als gemeente werken we creatief samen met onze ondernemers.
  7. Leusden: gemeente waarin iedereen meedoet en toegang heeft tot zorg en ondersteuning.
    Het hele verkiezingsprogramma downloaden kan via deze link. IMG_20220222_192325

Onze punten in 't kort