Speerpunten

ChristenUnie-SGP is er voor ú!


Voor de komende raadsperiode hebben we alvast enkele speerpunten voor u op een rij gezet:

  1. Stimuleren sociale samenhang in bestaande en door mensen zelf gekozen verbanden.

  2. Visievorming op nieuwe bebouwingsmogelijkheden in Leusden. Lopende projecten worden eerst afgerond. Niet bouwen op inbreilocaties.

  3. Vernieuwende stappen op het gebied van afvalinzameling. Ruimte voor particuliere initiatieven, o.a. rond oud papier inzameling.

  4. Meer betaalbare huurwoningen en harde afspraken met de woningstichting over noodwoningen voor schrijnende situaties.

  5. Iedereen heeft recht op onderwijs en zorg die qua identiteit het beste bij hem past; financiën mogen daarin niet leidend/remmend zijn.

  6. Een gezamenlijke rustdag is goed voor mens en maatschappij. Die willen we zoveel mogelijk vasthouden en iedereen daar de gelegenheid voor geven.

  7. De gemeente investeert samen met particulieren in een tweede sporthal.

  8. Leusden heeft ruim 35 miljoen op de ‘spaarrekening’ staan. We willen een deel hiervan inzetten om Leusden een impuls te geven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van een 2e sporthal, bouwgrond verpachten aan ondernemers en het ondersteunen van (duurzaamheids-)initiatieven uit de samenleving.

  9. Goede voorzieningen in Leusden voor aangepast werk en dagbesteding voor mensen die dit nodig hebben. Hierin trekken overheid, bedrijfsleven en samenleving samen op.

  10. Een hoger onderhoudsniveau van de openbare ruimte; we willen verloedering voorkomen. Buurten die het zelf regelen kunnen hierbij begeleiding en middelen van de gemeente krijgen.