Wim vraagt zich af: Een eco-recreaduct?

beoogde ecorecreaduct a28.jpgwoensdag 15 mei 2019 14:42

Boven de A28 komt een eco-recreaduct. Daarbij vraag ik mij verschillende zaken af:
Wat is een eco-recreaduct?
Wie wil zo’n eco-recreaduct?
Zijn er ook mensen die dat niet willen?

Verkeersplein Hoevelaken moet aangepakt. De mobiliteit in onze regio neemt steeds meer toe en daarmee de druk op het gedateerde wegennet op en rond het verkeersknooppunt. Hierdoor komt de bereikbaarheid van de regio in gevaar. 

Nu werden er al jaren plannen gemaakt, bijeenkomsten belegd, overleggen gevoerd met alle belanghebbenden. Dit resulteerde vorig jaar in een Ontwerptracébesluit. Daarna volgden verschillende avonden waar belanghebbenden bezwaren konden bespreken en zich beraden op het indienen van zienswijzen.

Op één van die avonden ging ik, als geïnteresseerd raadslid, kijken naar een reeks presentaties van de plannen. Daarbij viel mij het woord eco-recreaduct op. Meteen de vraag gesteld aan een deskundige die daar bij stond: wat moet ik mij daarbij voorstellen?

De bovenste foto laat de huidige fiets/ wandelverbinding zien tussen Amersfoort en Landgoed Henschoten- Den Treek over de A28 ter hoogte van de Paradijsweg. 

De onderste foto toont de nieuwe situatie. We zien een strook groen, een voetpad, daarna een breed fietspad en tenslotte een bredere strook natuur. Dus een viaduct voor voetgangers, fietsers en een ecoduct ineen.

Dan volgt de vraag: wie wil er nu zoiets?
Dit is één van de wensen van de gemeente Amersfoort. In ruil daarvoor deed Amersfoort een financiële bijdrage aan project Knooppunt Hoevelaken. De stad ervaart de A28 als een forse barrière voor mens en dier in het landschap en in de verbindingen met de buurgemeenten.

Amersfoort wil verbinding van de bos- en natuurgebieden Nimmerdor en Den Treek, want die zijn allebei onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit voorkomt het ontsnipperen van natuurgebieden in de provincie Utrecht.
Voor die bestaande verbinding waren drie mogelijkheden, de huidige oversteek:

  • Verbreden tot 6 meter voor fiets- en voetpad.
  • Verbreden to 12 meter voor fiets- en voetpad en een groenstrook voor dieren.
  • Verbreden tot 25 meter voor fiets- en voetpad en een volwaardig ecoduct. 
    De aannemers honoreerden de laatste optie.


Iedereen blij
Vraag ik mij toch af: Zijn er mensen die het niet willen?
Maar eens nagevraagd bij twee direct betrokkenen. Landgoed Den Treek- Henschoten en Stichting Behoud Nimmerdor.
Het landgoed heeft geen moeite met de eerste optie: het verbreden van de bestaande fiets- en wandelverbinding. Maar een ecoduct? Daar zijn ze faliekant op tegen! Geen verbinding maken met een gebied waar honden loslopen en dat eindigt in achtertuinen. Stichting Behoud Nimmerdor geeft in een reactie aan geen nut en noodzaak te zien voor een ecoduct.

Uitgedaagd door Rijkswaterstaat om maximale waarde te leveren, heeft de aannemer de wens van Amersfoort gehonoreerd en een eco-recreaduct van 25 meter breed aangeboden. Maar bij het opstellen van de “wensen” is door niemand aangetoond, dat een ecoduct op deze plek noodzakelijk is en dat het past binnen de beschikbare ruimte.
Het is ook zeer twijfelachtig of de positieve kanten opwegen tegen de schade die de realisatie veroorzaakt aan de bestaande bossen in Den Treek en Nimmerdor. 

Een verbetering van de verbinding tot 12 meter is prima en meer dan genoeg. De besparing in de kosten zou vervolgens ten goede moeten komen aan de kwaliteit van het gebied, bijvoorbeeld extra geluidsschermen of investering in herstel van groen.

En nu de actuele situatie: het contract met de aannemer is ontbonden. Een nieuwe aanbesteding moet gaan plaatsvinden. Ik vraag mij nu af: zal er voor dit eco-recreaduct nog plaats zijn in die nieuwe aanbesteding?

 

« Terug