Raadgever: veilig voelen in Leusden

Wout en politie Leusden.jpgdinsdag 21 april 2020 21:08

Een donker steegje naast het huis, een hangplek met onbekende jongeren voor de deur of iemand die tegen de schemering aanbelt en zegt dat hij namens de energieleverancier komt maar even geen identificatiekaart heeft. Zaken die ons veiligheidsgevoel raken. 
Veiligheid speelt een cruciale rol in onze woonbeleving. Wat bewoners als onveilig ervaren, is niet altijd noodzakelijk gebaseerd op de feitelijke cijfers en statistieken. Leusden is veilig, maar ervaren we het ook altijd zo? Om dit ook zelf te ervaren draai ik jaarlijks met de twee van onze politieagenten een dienst mee. Ook ga ik binnenkort met onze BOA´s een dagdeel mee. 

Is er betrokkenheid met de buurt, dan voelen we ons doorgaans veiliger. Is er sociale controle, kennen wij elkaar? Dat heeft invloed. Of neem de fysieke ruimte: zijn er donkere hoekjes en steegjes, hangplekken of slecht bijgehouden parkjes en pleintjes? Leidt dit tot overlast, een gevoel van gevaar? Meld dit dan bij de gemeente. Openbare orde en veiligheid is een kerntaak van onze lokale overheid. 

Met de buurt
In de statistieken scoort Leusden goed. In bijna alle criminaliteitscijfers scoren wij onder het gemiddelde. Niettemin blijft het een taak van ons allemaal om met onze politieagenten en BOA´s deze mooie gemeente veilig en leefbaar te houden. Ook buurtpreventie kan daaraan bijdragen. Uit onderzoek blijkt dat gebruikers van de buurpreventie-app sneller bereid zijn om verdachte situaties en woninginbraken te melden. Iedereen kan dit met de buurt oppakken en een WhatsApp-groep starten.

Zonder babbeltrucs 
Veiligheid omvat veel meer. Steeds vaker bellen mensen met een smoes aan om geld of goederen te stelen. Ze kunnen zich voordoen als medewerker van de gemeente, thuiszorg, het energiebedrijf. Of vragen om naar het toilet te mogen. Handel vragen zoveel mogelijk bij de voordeur af en loop nooit weg bij de open deur. Laat onbekenden niet zomaar binnen. Vraag eerst of ze zich kunnen identificeren met een officieel bewijs en noteer de gegevens. Geef nooit een betaalpas of pincode. Iemand die echt van de politie of de bank is, zal hier nooit naar vragen. 
Vooral ouderen worden nogal eens het slachtoffer van (online) oplichting. Ze blijken kwetsbaarder voor babbeltrucs en phishing. Dat tast het veiligheidsgevoel aan. Een groeiend probleem en te vaak onderschat. De ouderenbonden geven daarom workshops hierover. 

Omzien naar elkaar
Ook in huis kan het veiligheidsgevoel van ouderen worden vergroot door valpreventie. Valongelukken hebben grote gevolgen op de levenskwaliteit en zelfredzaamheid. In de ongevallenoverzichten scoort Leusden op bepaalde punten slechter dan andere gemeenten. Een voorbeeld is het aantal ongevallen van 65-plussers met ziekenhuisopname, dat is per 10.000 inwoners in Leusden 176 en landelijk is het 163. Dat kan beter. Een veilig thuis is belangrijk, maar naar elkaar omkijken hierin ook. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar wout@cu-sgp.nl

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Leusderkrant. 

« Terug