Spreekuur over hoge WOZ

Woz-waardedinsdag 25 september 2018 09:07

ChristenUnie-SGP verheugt dat gemeente klachten serieus neemt

Op maandagavond 8 oktober houdt het gemeenschappelijk belastingkantoor (kortweg GBLT) vanaf 19.00 uur een spreekuur over de WOZ. De ChristenUnie-SGP drong vanaf het voorjaar aan bij de gemeente om klachten over de WOZ-taxaties serieus te nemen. Raadslid Jan Overweg is verheugd dat het GBLT hier nu gehoor aan geeft.

“We hoorden al een tijdje klachten over snelle stijging van de WOZ-waarde van Leusdense woningen. We vroegen ons daarom als ChristenUnie-SGP, samen met de SP, bezorgd af of de gemeente die klachten wel serieus neemt. Dit spreekuur is een goed begin”, aldus Overweg. 

Al enkele jaren int de gemeente Leusden haar gemeentebelasting via het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn, kortgezegd het GBLT. Overwegs bezorgdheid rondom de gemeentelijke belastingen werd getriggerd door meerdere signalen. Zo was er een inspreker in de raad met een verontrustende analyse van WOZ-waardes. Daarnaast kregen Overweg en zijn collega-raadslid van de SP, Annet Belt, signalen van andere Leusdenaren dat het GBLT niet altijd even goed omgaat met klachten over de belastinginning. Genoeg reden voor hen om hier bij de gemeente voor aan de bel te trekken. 

 

Iedere Leusdenaar met vragen over de WOZ-taxatie kan zich tot 3 oktober inschrijven voor het vragenuur bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via het telefoonnummer 14033. Het spreekuur is in het Huis van Leusden tussen 19.00 en 20.00 uur op maandagavond 8 oktober. Nadien is er een openbare uitwisseling met de gemeenteraad over de WOZ. Het GBLT licht dan toe hoe woningen in Leusden worden getaxeerd. Overweg is daar bij: “Ja voorlopig blijven we hier bovenop zitten, tot we precies weten hoe het zit met de WOZ in Leusden.” 

Labels

« Terug