Wonen en zorg horen bij elkaar

Reina Raadgever nov 21.jpegdonderdag 11 november 2021 13:07

Ons steunfractielid Reina Dijksterhuis vroeg onlangs aandacht voor jongeren in armoede en wonen. De Leusderkrant publiceerde het volgende artikel onder de kop Raadgever: 

,,Onlangs spraken we in de gemeenteraad over de regiovisie specialistische jeugdhulp. Een belangrijk onderwerp, want de jeugdzorg in Nederland staat onder druk. Er zijn veel berichten over wat allemaal niet goed gaat in de jeugdzorg. Te weinig behandel- en woonplekken, te veel uithuisplaatsingen, te weinig jeugdbeschermers. In de regiovisie staan veel goede dingen die onze regio heeft georganiseerd om de hulp aan kinderen en jeugdigen zo goed mogelijk te organiseren. Maar helaas zijn er te weinig woonplekken voor kwetsbare kinderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die uitstromen uit een jeugdzorgtraject, er zijn voor hen te weinig beschikbare woonplekken.”

,,Mijn fractie diende daarom een motie in om te onderzoeken wat de concrete woonbehoefte is van kwetsbare jongeren die op zoek zijn naar een zelfstandige woonplek. Omdat ik vind dat wonen wel bij zorg hoort.”

Nog te vaak zien we dat gemeente huisvesting en zorg scheiden. De wethouder die over de stenen gaat, die gaat niet over de zorg. En andersom

HUISVESTING ÉN ZORG ,,Nog te vaak zien we dat gemeente huisvesting en zorg scheiden. De wethouder die over de stenen gaat, die gaat niet over de zorg. En andersom. En ambtenaren die gaan over ruimtelijke ordening spreken nauwelijks met de ambtenaren die gaan over zorg. Een gemiste kans. Het sociale domein kan niet zonder wonen. Want als je geen eigen woonplek hebt, hoe kun je dan beter worden en werken aan je toekomst?”

VOOR KWETSBARE GROEPEN ,,Ik vind dat de gemeente wel wat harder mag lopen in het bouwen voor kwetsbare groepen. Het eerste wat ik hoor als ik pleit voor dit onderwerp: ‘De gemeente bouwt niet zelf, dat moet de WSL doen.’ En dan denk ik, waarom niet? Waarom kan een gemeente niet zelf investeren in stenen. Zeker in stenen voor kwetsbare groepen, zoals jongeren die aan het begin van hun leven staan en een eigen plek nodig hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Daar mogen we best wel in investeren!”

BEHOEFTE JONGEREN ,,Wat heeft een jongeren nodig? Een eigen plek. Een begeleider die (langdurig) betrokken kan zijn. Een netwerk van vrienden, familie, huisgenoten, sportvereniging, collega’s, studenten of mede-scholieren. Het komt nog te vaak voor dat kwetsbare jongeren moeten verhuizen omdat er geen geschikte woonplek is. En daarmee het vertrouwde netwerk moet verlaten.”

GESPIKKELD WONEN ,,Er zijn zoveel mooie voorbeelden te vinden in het land waar bijvoorbeeld jongvolwassenen samenwonen met kwetsbare jongeren die in een jeugdzorgtraject zitten (of daar net uitstromen). Of verlengde jeugdzorg: opvangplekken voor jongeren tot en met 23 jaar. Het college gaat nu onderzoeken wat de behoefte is van de jongeren. Daarna gaan we op zoek naar een geschikte plek. Heeft u misschien een tip of een idee? Laat het ons weten dan gaan we samen naar de wethouder.”

,,Mijn hartenkreet is voor die jongeren! Iedereen verdient een veilige plek om op te groeien, zichzelf te ontwikkelen, fouten te maken en te bouwen aan een toekomst. Zeker ook in Leusden!”

,,Vragen, ideeën of opmerkingen? Ik hoor het graag: reina@cu-sgp.nl.

Labels

« Terug