De C van...

tony choc.jpegmaandag 12 juli 2021 09:03

Voorzitter, wij zetten in onze bijdrage van vanavond de C centraal. De C van Corona en Crisis, Communicatie, Café en Contract, Chillen en Cruciaal, Centen en Cash, Coalitie, College, Chagrijnig, Complimenten, Cijfers, Creativiteit, Cohesie, Campagne en ChristenUnie-SGP!

En ook de C van Chocolade, fair trade! Geniet ervan!

Allereerst natuurlijk de C van Corona. Een virus dat de hele wereld plat heeft gelegd, onvoorstelbaar. Wie had ooit bedacht dat ons zoiets zou overkomen, wij mensen die denken alles onder controle te hebben. Niet dus.

De coronapandemie heeft ook in Leusden z’n sporen nagelaten, sterker nog, hij is nog bezig. Er zijn mensen aan corona overleden, mensen ernstig ziek geweest of ze kampen nog steeds met de naweeën. Er zijn mensen werkloos geworden, ondernemers waren de wanhoop nabij, mensen konden niet meer bezig met geliefde levensvulling, jongeren hebben heel wat uurtjes plezier moeten inleveren.

Burgemeester, onze fractie zou het wel passend vinden wanneer er ergens in Leusden een gedenkplek komt als herinnering aan deze corona Crisis en als duiding van de kwetsbaarheid van ons mensen.

De C is van Communicatie. Op dit moment spelen veel dossiers die grote impact hebben op de inwoners. Omgevingswet, energietransitie, woningbouw maar ook voortdurende ontwikkelingen op het sociale domein en te weinig gelden die we daarvoor krijgen. Allemaal onderwerpen waar we samen met onze inwoners uit moeten komen. Allemaal onderwerpen ook waarin de communicatie cruciaal is.

Voorzitter, wij waren eerst voornemens een motie rond communicatie in te dienen. We vonden echter dat we dan iets teveel op de uitvoerende stoel gingen zitten, daarom is het een motie partiCipatie geworden. Zit ook een C in. Alle communicatie is uiteindelijk gericht op hoe mensen willen participeren. Dat is de basis onder alle besluiten die we verder op participatiegebied nemen. Wij vragen ons af of er voldoende zicht op is hoe specifiek de Leusdense inwoners betrokken willen worden. Daarom een motie die vraagt om daar eens goed in te duiken.

De C is van Café en Contract. Het Eetwerkcafé wel te verstaan. In het cijfergeweld van voorjaarsnota en kadernota niet zo’n grote zaak, maar wel een principiële. Willen we nu een bedrijfsrestaurant waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken of niet? Het college stelt voor dat principiële besluit volgend jaar te nemen. Om nu weer voor incidenteel te gaan kost volgend jaar 50.000. Wij zien daarom graag een contract voor de door u gesuggereerde vier jaar dat jaarlijks goedkoper is. Wij komen met een amendement om dat contract dan ook gewoon te sluiten.

Hiernaast dienen we nog een amendement in op de Voorjaarsnota. Want we begrijpen niet, als we  57.000 euro uitgeven aan De Tuin, waarom we dan een krediet van 70.000 geven.

De C is van Chillen. We dienen een motie in dat we graag meer bankjes in de openbare ruimte willen, en ja, chillen is dan een passend woord met een C. Een motie eigenlijk vanuit een breder perspectief: we stimuleren graag bewegen voor iedereen. Bankjes zijn een creatief object voor jongeren maar vooral ook een stimulans voor mensen die iets minder goed ter been zijn om toch dat wandelingetje te doen. Volgens de ChristenUnie-SGP zouden er nog veel meer bankjes mogen komen. En we hebben dekking gezocht met een knipoog: het college schuift nogal wat besluiten door naar volgend jaar. Dit leek ons ook een mooie voor een volgend college. Tegelijk kunt u, nu u toch alle bedrijven langsgaat, ook alvast wat sponsoring ophalen voor bankjes. En Vallei Horstee wil hier ook in bijdragen in bijvoorbeeld het maken van de bankjes. Chillen, door de lockdowns zijn we er achter gekomen dat chillen van Cruciaal belang is voor ons mensen.

De C is van Centen en Cash. We hoorden onlangs dat er nogal wat mensen zijn die daar tekort aan hebben maar geen hulp vragen… wat we eigenlijk ook al lang wisten. Echter, wij hebben in Leusden het geldloket! We hopen dat het geldloket volgend jaar ook structureel wordt begroot want het voorziet in een grote behoefte. Wij dienen nu een motie in om er voor te zorgen dat er nog meer mensen een gesprek aangaan met het Geldloket. Velen hebben de weg al gevonden, we hopen dat er nog velen volgen. Zonder stigma, gewoon omdat het kan.

Een grote C van Complimenten voor onze ambtenaren. Er ligt weer prachtig Cijfermateriaal maar ook op alle andere dossiers is veel werk verzet. Onder lastige omstandigheden met soms een hoge werkdruk. Veel dank en respect voor al jullie werk! Als dank voor jullie een doos chocolaatjes. Brengt ook wat kleur aan op de bureau’s, want, en dat terzijde voorzitter, wat een kleurloos gebeuren rond de werkplekken. Onze fractie vergadert nu in zo’n kantoorruimte maar ’t is maar een trieste bedoening. Hopelijk komt daar nog eens verandering in.

De C is van een Coalitie zonder ChristenUnie-SGP.  ;-)

De C is ook van een College dat altijd financieel donkere wolken ziet. Voor het vierde jaar op rij ligt er een kadernota die start met de woorden somber, onzekerheden, helaas, lastig. Daar worden wij nou Chagrijnig van. En de optie die u schetst dat u zelfs maar hebt overwogen een niet-sluitende begroting in te leveren: absurd. Past ook niet bij uw financieel solide insteek.

Voor het overige, Complimenten voor het college hoor. U hebt het afgelopen jaar goed voor onze inwoners en ondernemers gezorgd. Er zijn stevige projecten in gang gezet. Er zijn thema’s waar van ons een tandje Creativiteit bij mag, zoals rond wonen. En een onderwerp als sociale Cohesie, daar moeten we in Leusden echt volop mee aan de slag. Maar we constateren nu dat Leusden er gewoon goed voor staat en daar zijn we dankbaar voor.

De C is van ChristenUnie-SGP. Ik heb het al vaker verteld, voorafgaand aan raadsvergaderingen bidden wij altijd met elkaar. We bidden voor onze inwoners en voor ons zoals we hier bij elkaar zitten. We bidden om wijsheid in onze besluitvorming. En we danken voor hoe goed we het in onze gemeente hebben. Dat is in menige plaats verweg of dichtbij wel anders!

Op naar 2022, een jaar waarin we allemaal weer mogen vertellen hoe wij het beste gaan zoeken voor onze gemeente. Wij hebben er zin in! Met de C van Campagne!

Dankuwel.

Bijdrage aan de Algemene Beschouwingen in Leusden op 8 juli 2021 van Karolien Pouwels, ChristenUnie-SGP 

Labels

« Terug