De koek is op

Koeckebackers1 bij Algemene beschouwingen 9juli 2020.jpgvrijdag 10 juli 2020 15:47

Bijdrage aan de algemene beschouwingen van 9 juli 2020

'De koek is op', dat zei het college een aantal weken geleden met het oog op de Leusdense cijfers. Het was een beetje een triest stuk in de krant. De verdeling van het geld vanuit het rijk gaat veranderd worden. En het lijkt er ernstig op dat we in Leusden minder gaan krijgen. De transitie in het Sociaal Domein heeft de afgelopen jaren € 5 miljoen euro meer gekost dan we ervoor binnen kregen.
En dan is er ook nog een coronacrisis die we graag voor de inwoners verzachten.

Maar, toch schoot deze trieste uitspraak, de koek is op, ons binnen de ChristenUnie-SGP in het verkeerde keelgat. Als we in Leusden omvallen, nou, dan valt bijna heel Nederland om. Wij hebben altijd een grote zak met geld gehad die we voor onze inwoners konden uitgeven. En we zijn het eens, het deel van het geld waarvan je kunt eten, de algemene reserve, die is bijna op. Maar we hebben veel geinvesteerd waar we jaren van kunnen profiteren.

We hebben het toch ook gewoon goed in Leusden! Dat is wat we van inwoners terug horen. Er zijn heel veel redenen voor dankbaarheid!
Als reactie op het bericht dat de koek op is, reageerde ik op Twitter dat er dan maar nieuwe koekenbakkers gezocht moeten worden. Wat door sommigen gelijk opgepakt werd als dat ik een nieuw college wil. Dat bedoelde ik niet, maar ik vond die gedachtengang wel humor.

Als de koek bijna op is, valt er minder te verdelen. Dan krijgt iedereen een kleiner stukje. 
Maar toch, collega’s, wat kunnen wij nog veel keuzes maken! Wij kunnen nog geld uitgeven aan een energietransitie, aan peuterspeelzalen, aan bestrijding van de eikenprocessierups (ik las van een gemeente waar ze dat zelfs niet meer doen), aan De Korf, de omgevingswet, ondergrondse vuilcontainers, verkeerslichten, onderhoud van wegen, bouw van scholen enzovoort.
Allemaal zaken die je ook niet of minder kunt doen. 

En zelfs de OZB kan nog omhoog want die  behoort nog steeds bij lange na niet tot de hoogste in Nederland!

Als de koek op is, moeten we zorgen dat we grotere koek krijgen. Daarom is goed alle actie richting de minister over het Gemeentefonds. Maar daarom ook onze motie over lobby bij de VNG over een budgetneutrale invoering van de omgevingswet. 

 De koek wordt groter wanneer we woningen bouwen. Er is woningnood. Wij hebben in Leusden genoeg ruimte om daar een bijdrage in te leveren. We doen alvast een paar suggesties ;-). Zo denken we aan wonen op het water, tiny houses in de tuin van een kerk, of rijtjeshuizen in de mossel.
College, nogmaals het dringende verzoek om met spoed met een voorstel voor bouwlocaties na 2025 te komen! En uiteraard met betere suggesties dan de onze! 
Onze fractie is overigens van mening dat we niet uitsluitend bouwen voor Leusdenaren maar voor iedereen, zelfs voor vluchtelingkinderen in Griekenland! 

We kunnen keuzes maken. Daarom komen wij met een amendement en motie rond De Korf. De Korf kan eerst even vooruit. Er is geen acute nood. We willen maatregelen nemen die nu al effect hebben, daarom even pas op de plaats met De Korf; los van dat wij vinden dat een onderzoeksbudget van € 210.000 veel te hoog is. Dit kan anders.

Dan nog over Lariks. Vanaf de oprichting toch een beetje het paradepaardje van Leusden, de organisatie waar we trots op zijn en die een groot deel van ons  beleid op het gebied van zorg en welzijn uitvoert. Wij merken in toenemende mate dat er kritische vragen gesteld worden bij het werk van Lariks. Vrijwilligers verwachten meer of anders, wij verwachten meer op het gebied van preventie en vroegsignalering, er ontstaan onduidelijkheden.

Daarom vragen wij in een motie om een evaluatie over rol, taken en positie van Lariks. Zodat zij en wij scherp hebben wat we van elkaar kunnen verwachten. Maar vooral zodat inwoners altijd de juiste zorg en ondersteuning blijven krijgen. En Lariks een paradepaardje blijft.

Geacht college, wij van de ChristenUnie-SGP hebben koek voor u. Van de echte Koeckebackers.
Twee boodschappen bij deze koeken:

- Houd de moed erin, de koek is op maar u gaat gewoon weer nieuwe koek bakken. Vertel dat aan de inwoners! Maak nu keuzes, zet stappen en biedt inwoners perspectief. En relativeer misschien een beetje.

- En tweede, we hebben hier anderhalve meter koek. Daarbij denken we tegenwoordig onmiddellijk aan corona. Wij willen hiermee ook onze waardering en dank uitspreken over hoe u als college bent omgegaan met de coronacrisis. Hoe betrokken en pro-actief u aan de slag bent gegaan, hoe u hebt meegeleefd met inwoners, meegedacht met ondernemers, ons op de hoogte hebt gehouden. 

Onze dank geldt ook voor de hele organisatie, die vanuit een tijd van organisatieverandering zo doorrolde in deze crisistijd. En ondertussen geduldig antwoord bleef geven op al onze vragen en ons weer diende met vele duidelijke stukken. Veel dank!

[Wat delen we uit?] Anderhalve meter koek, gebakken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt…

Labels

« Terug