Iedereen doet mee in Leusden

Boks - jong en oudwoensdag 24 april 2019 12:12

Donderdagavond 18 april kwam tijdens de raadsvergadering een bijzondere motie aan de orde. Een motie over het VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Een oproep aan het college om dit nog actiever na te leven in Leusden. Lees hier de bijdrage van Karolien Pouwels, die het pleidooi in begrijpelijke taal hield.

Een maand geleden. De Rekenkamer vroeg of Leusden mee doet aan een onderzoek.
Een onderzoek over het VN Verdrag voor mensen met een Handicap.
Denken wij goed om deze mensen in Leusden? 
Praten wij genoeg met mensen met een handicap? 
Kunnen wij hierover wat leren van andere gemeenten?
En toen… zeiden de meeste partijen: we willen dat onderzoek niet!
Zo, ik was boos. En mevrouw Belt van de SP ook.

Maar, wij hebben een plan gemaakt. We gaan niet dat onderzoek doen.
Eigenlijk hebben de andere partijen wel een beetje gelijk.
We gaan niet in allemaal oude papieren kijken.

Maar we gaan wel wat tegen de wethouders zeggen. 
We vinden dit onderwerp verschrikkelijk belangrijk. 
De wethouders zijn nu een plan aan het schrijven. 
Hoe ze de zorg voor alle mensen in Leusden gaan regelen. 

Bij dat schrijven moeten ze ook steeds aan de mensen met een beperking denken.
En met hen praten.

Wij vinden dat heel belangrijk. Waarom?
Omdat mensen met een beperking erbij horen.
Omdat wij moeten doen wat in dat VN Verdrag staat.
Dat heeft de regering in Den Haag ook gezegd.

Mensen met een beperking moeten bij en in alle gebouwen kunnen komen.
Ze moeten gebruik kunnen maken van alle voorzieningen.
Straten en wegen moet goed bereikbaar zijn.
Ze mogen zelf over dingen beslissen.
En ze moeten veilig en vrij kunnen leven.
Ze moeten goed kunnen wonen.
En daarbij de hulp krijgen die nodig is.

Mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk zelf kunnen reizen.
Als ze dat kunnen, moeten ze ook zelf met het openbaar vervoer.
En anders helpen we hen met het vervoer.

Ze hebben recht op makkelijk te begrijpen informatie.
Websites moeten ze goed kunnen gebruiken.

Ze mogen zelf meedoen aan politiek en verkiezingen en stemmen.

We moeten zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft om naar school te gaan.
School moet goed voor hen zorgen.
Ook het vervoer naar school moet goed geregeld zijn.
Ze krijgen de zorg die ze nodig hebben.
En familie is heel belangrijk om hen daarbij te helpen.

Mensen met een beperking hebben recht op werk dat bij hen past.
Ze mogen ook geld verdienen.

En ze hebben recht om leuke dingen te doen in hun vrije tijd.
Het theater, het restaurant, de wandelpaden, de bibliotheek, de sport, een museum.
Ze mogen en kunnen overal naar binnen.
En mogen meedoen.

Alle raadsleden vinden dit belangrijk.
Alle ambtenaren en ook de wethouder en burgemeester vinden dit belangrijk.
En zelfs, alle mensen in Leusden vinden dit belangrijk.

Wij vinden het daarom belangrijk dat het goed in het plan over de zorg komt.

Denk bij het schrijven altijd goed aan deze mensen.
Ga veel praten met alle mensen die een beperking hebben. 
En kijk ook goed hoe andere plaatsen dit doen.
En doe alles ook een beetje snel.

 Daarom hebben wij een motie gemaakt. Met alle raadsleden.
We vragen de wethouders een paar dingen:

- Jullie schrijven een plan voor de zorg. Willen jullie daarin heel duidelijk vertellen wat je allemaal doet voor mensen met een beperking?

- Willen jullie ook goede ideeën van andere plaatsen gebruiken?

- En willen jullie elk jaar aan ons vertellen dat jullie altijd heel goed om de mensen met een beperking denken? En ook hoe jullie dat doen?

En dan gaat nu de dag weer gewoon verder.

Dankuwel

Labels

« Terug