Wim vraagt zich af: Atria en overlast kunstgrasveld

woensdag 31 oktober 2018 14:44

Begin 2017 werd het nieuwe MFC Atria opgeleverd. Drie scholen, waarvan al eerder twee scholen gefuseerd waren, vonden hier nieuwe huisvesting.De inrichting van de buitenruimte, om het gebouw, kwam tot stand na overleg met de omwonenden. Speelpleinen, parkeerplaatsen, Kiss-en Ride zone, kinderboerderij en een trapveldje (een kunstgrasveld). 
Het trapveldje werd gesitueerd langs de achtertuinen van de woningen van de Azuriet. 

Vanaf maart 2017 gaven die bewoners aan grote overlast te ondervinden van dat kunstgrasveld. In mei 2017 bezochten Christiaan den Hertog (fractievertegenwoordiger) en ikzelf bewoners van wie de achtertuin aan het veld grensde.
Duidelijk was te zien dat die mensen er onder leden en hun woonplezier kwijt waren.

Uiteindelijk leiden deze bezwaren tot herinrichting van de openbare ruimte in de eerste helft van 2018. Maar was deze herinrichting ook de oplossing voor de problemen van de aanwonenden?, dat vroeg ik mij af.
Reden voor mij om anderhalve maand geleden deze bewoners nog eens te bezoeken.
Ik trof tevreden mensen aan, die weer met veel plezier naast Atria wonen. 

« Terug