Actueel

10 speerpunten ChristenUnie-SGP Leusden

1. Goede zorg voor iedereen. Iedereen krijgt de zorg in Leusden die nodig is, want uw zorg is onze zorg.Thuis moet ook veilig zijn. 
2. Duurzaam wonen en werken. We zijn voor een snelle en energietransitie binnen 1 generatie. We willen samen met inwoners energie besparen. Van afval naar grondstof.
3. Betaalbare woningen. Meer huurwoningen voor middeldure huur. Ouderen moeten gemakkelijk kleiner kunnen gaan wonen. Jongeren moeten ook een plek krijgen.
4. Jeugd met een toekomst. Geen wachtlijsten in de jeugdzorg. Sterke gezinnen zijn belangrijk. Buitenspeelruimte voor ieder kind.
5. Groen buiten en binnen het dorp. Groen in de wijk voor mens en dier. Niet bouwen op groen-locaties in de wijk. Kwaliteit buitengebied versterken. 
6. Ruim baan voor lokaal initiatief. We willen 1% van de begroting beschikbaar stellen voor lokale initiatieven.
7. Terugdringen armoede. Meer bestrijding van armoede. Loket van de sociale diest terug naar Leusden.
8. Ruimte voor werken en ondernemen. We zijn voor een inclusieve samenleving. Agrariers krijgen de ruimte.Leusden bedrijfsvriendelijk.
9. Leusden toegankelijk. Wonen, werken, voorzieningen, sport en recreatie voor iedereen toegankelijk.
10. Een dag met rust en ruimte voor iedereen. Tijd voor familie en sociale contacten. Omdat rust voor iedereen goed is. 

Hele programma

Nieuws met label 'Weblog'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Op de fiets door Leusden in verkiezingstijd

Fiets+leusdenvrijdag 23 februari 2018 09:39 Als ik deze weken door Leusden fiets, kom ik mijzelf wel erg vaak tegen. Tsjonge, wat een megafoto op de borden. En hier en daar in de tuin of achter de ramen. Ik vraag me sterk af of ik zonder scheuren en rimpels door de campagne kom. lees verder
Labels
Weblog

Leusden zet in op eigen kracht en stimuleert lokale netwerken

Leusden-e.o.zaterdag 13 januari 2018 15:00 De verandering vanaf 2015 maakt gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg voor ouderen en mensen met een beperking en voor werk & inkomen. De gemeente Leusden heeft in drie denksessies aan inwoners gevraagd welke droom zij hebben op het gebied van hulp, participatie en samen leven. Maar ook: wat inwoners verwachten van organisaties in Leusden én van zichzelf om deze droom te realiseren?

De burgers betrekken is tekenend voor het beleid in Leusden. “Sámen met inwoners en maatschappelijke organisaties zet de gemeente in op een krachtig, energiek en sociaal Leusden” staat er vet boven het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. lees verder
Labels
Weblog
Wethouder

Op de fiets door Leusden in 2018

Fiets+leusdenvrijdag 12 januari 2018 06:48 Het jaar 2018 is inmiddels een week oud. Een jaar waarin er ongetwijfeld weer heel veel zal gebeuren. Wat in ieder geval gepland staat zijn gemeenteraadsverkiezingen. Het zal een spannende tijd ... lees verder
Labels
Weblog

Op de fiets door het ondoorzichtige Sociale Domein

Fiets+leusdenmaandag 30 oktober 2017 22:32 Op donderdag 26 oktober vond de eerst Sprokkeldag plaats in Leusden. Vijftig bijzondere mensen met een verstandelijke beperking liepen een dag stage bij een Leusdens bedrijf of organisatie. Het werd een prachtige dag!
En dan kom je thuis en is er een mail: Waarschijnlijk twee miljoen euro tekort op het budget van het Sociaal Domein in Leusden. lees verder
Labels
Weblog

Op de fiets met mijn vuilniszak

Fiets+leusdenzaterdag 16 september 2017 13:13 September 2017 Terwijl ik thuis zit te werken, wordt mijn groene container voor de deur geleegd. Volgende week wordt ook mijn plastic opgehaald en de gemeente komt zelfs langs om mijn oud papier ... lees verder
Labels
Weblog