RES en gezonde zuinigheid

Zonnepanelen op dak.jpgmaandag 05 oktober 2020 21:14

De Regionale Energie Strategie en gezonde zuinigheid.
Het is dus regionaal, gaat over energie en zou een strategie moeten zijn. Ik heb aan diverse mensen geprobeerd uit te leggen wat het betekent en waar het over gaat. Of het ligt aan mijn uitlegkunst of aan de complexiteit van het onderwerp weet ik niet, maar het is me slecht gelukt.

Ik herinner me de eerste bijeenkomst over de RES. Hierin werd voor de regio een overzicht gegeven hoeveel energie we gebruiken en hoe we dit momenteel opwekken. De cijfers liegen er niet om, onze levensstijl verbruikt veel energie!

Vergelijk het eens met een zogenoemd off the grid systeem (van het stroomnet losgekoppeld) zoals je dat in de Verenigde staten en Canada bijvoorbeeld veel vind. Uiteraard zijn de mogelijkheden om daar een energienetwerk te bouwen zoals wij dat hier hebben beperkt. Echter, wanneer de energievoorraad beperkt is wordt je gedwongen om daar zuinig mee om te gaan.

De wereldwijde voorraad aan energie is niet onbeperkt. Uiteraard kunnen wij met technische trucjes het doen lijken alsof het tegendeel waar is maar de 1e wet van de thermodynamica liegt er niet om! Energie gaat nooit verloren en kan niet uit niets ontstaan.

We zullen dus zuinig met onze energievoorraad moeten omgaan. Wat niet verbruikt wordt hoeft ook niet te worden opgewekt. Ziedaar onze 1e opdracht: zuinig zijn op onze energievoorraad.

Wanneer we bereikt hebben dat we de minimale hoeveelheid energie gebruiken moeten we ons ook bezighouden met het opwekken ervan. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden die ik niet allemaal kan langs gaan. Wel moet me van het hart dat we binnen de RES wel erg lijden aan tunnelvisie. Alleen zon en wind zijn aangewezen methodes om de gigantische hoeveelheid energie op te wekken. Uiteraard is dit bepaald van hogerhand maar het voelt als een beknelling. Innovatieve technieken krijgen niet vanaf het begin de kans om mee te doen.

Voorzitter, we leven in een prachtige omgeving. Tijdens het RES proces is dat door de diverse bureaus nog maar eens benadrukt. Ziedaar onze 2e opdracht: zuinig zijn op het landschap! Behoud van het landschap zoals het nu is, is geen doel op zich. Wel rust op ons de taak om de diversiteit te behouden of zelfs te verbeteren. 

Dan het dilemma, in hoeverre willen we ons landschap gebruiken om te voorzien in onze energiebehoefte? Willen we zonnevelden of willen we windmolens? De ChristenUnie-SGP wil een gezonde combinatie van die 2. Nee we zijn niet tegen windmolens, ja we zijn wel tegen mega zonneparken. Ons inziens wordt het landschap meer verstoord door aaneengesloten velden met zonnepanelen dan door een gering aantal windmolens.

Is het dan alleen een probleem van Leusden? Nee! We hebben het niet voor niets over een regionale strategie. Nu de optie Leusderheide niet in de bedachte vorm door kan gaan zullen we met de  regio opnieuw aan tafel moeten. Een regionale opgave moet regionaal worden opgelost. Wanneer de meest ideale oplossing niet mogelijk blijkt moeten we voor de iets minder ideale oplossing gaan. Wat ons betreft blijft het bod van 0,5TWh gewoon overeind.

Uit het proces wat gevolgd is tijdens het opstellen van het concept RES bod is gebleken dat regionaal samenwerken niet vanzelfsprekend is. Daar moeten we echt verder in ontwikkelen. Niet alleen op de eigen gemeentegrens gaan staan maar over die grens heen de mogelijkheden zien en willen benutten. 

Voorzitter,

Met dit conceptbod sluiten we een periode af maar starten gelijk een nieuwe periode. Het definitief bod vraagt om een verbeterd proces. 

Draagvlak onder inwoners is een grote factor in het uiteindelijke resultaat. Graag horen we van de wethouder hoe dit geborgd wordt in het komende proces.

Wat de ChristenUnie SGP betreft hebben we 2 opdrachten:

  • Zuinig zijn op onze energievoorraad
  • Zuinig zijn op ons landschap

Waarom zult u vragen? De ChristenUnie-SGP vindt dat we deze aarde moeten doorgeven aan onze kinderen. Door nu maatregelen te nemen kunnen ook zij genieten van deze mooie aarde.

Bijdrage in de Raad van 1 oktober, Christiaan den Hertog

Labels

« Terug