Zuinig en zon

zonneladder.jpgdonderdag 13 februari 2020 09:21

Wij zijn als ChristenUnie-SGP Leusden op dit moment behoorlijk druk met de Regionale EnergieStrategie (RES). Wat is dat? Nederland beloofde in 2015 in het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde af te remmen. Het energieverbruik moet omlaag en daarnaast duurzame energie worden opgewekt. In het Klimaatakkoord van vorig jaar stelde de verenigde gemeenten van Nederland aan het Rijk voor om zélf die maatregelen te bepalen. We moeten nu zelf met een goed 'bod' komen: hoeveel windmolens komen er, hoeveel zonnepanelen en hoeveel andere maatregelen?

Opvallende windmolen?
De invloed van de gemeenteraden is daarbij beperkt: landelijke beleid zoals windmolens op zee, kerncentrales of waterstoffabrieken mogen we niet meetellen. Is het bod onvoldoende, dan grijpt het Rijk in en legt maatregelen op. 
Omdat elke gemeente anders is en omdat het vaak ook in buurgemeenten merkbaar is (een windmolen valt wel op in de wijde omtrek) werken de gemeenten bij dit bod samen in hun regio. Leusden zit samen met Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en Woudenberg in de RES-regio Amersfoort.  Eind maart 2020 moet er een concept-bod liggen van ons. Tegelijk zien we dat de regionale aanpak ook z’n minpunten heeft: Barneveld valt onder een andere regio en daar is het plan om een paar windmolens vlak bij onze gemeentegrens, bij Achterveld, te plaatsen. Daarover is het laatste woord nog niet gesproken.

190 voetbalvelden zonnepanelen
Bij de uitwerking van de ambitie van Leusden gaat écht leven welke impact dit kan hebben: ongeveer 27 grote windmolens én 136 hectare zonneveld (dat zijn 190 voetbalvelden). Dat is fors want het is 2,3 procent van de 5.889 hectare grond die Leusden heeft. Het concept-bod lijkt er veel voorzichtiger uit te zien: 14 molens en 120 hectare in de hele regio. Daarnaast moet er ook nog energie uit aardwarmte, warmtepompen en biomassa komen.

Een hele opgave ook voor onze gemeente. We moeten in de toekomst meer woningen bouwen maar ook energiemaatregelen nemen. Een behoorlijke aanslag op onze ruimte.

Voor onze fractie zijn een aantal factoren leidend:         
-          Draagvlak van onze inwoners.
-          We willen (op herhaling) inzetten op woningisolatie en op zuinige elektrische apparaten.
-          De belangen van natuur en agrariër hebben we hoog
-          De zonneladder toepassen, dat zijn eerst zonnepanelen op onbenutte daken en terreinen, op bebouwd gebied en past als allerlaatste optie (liever niet) op landbouw- en natuurgebied. 

Labels

« Terug