Gemiste kans in begroting raakt kwetsbare Leusdenaren

Topbanner geld 944x390maandag 25 november 2019 15:04

Samen met de andere oppositiepartijen heeft de ChristenUnie-SGP voorstellen gedaan voor de programmabegroting van 2020. Voorstellen om vooral de lasten voor de inwoners minder te laten stijgen, maar helaas willen de coalitiepartijen niet eens meedenken. De lasten voor o.a. de afvalstoffenheffing en OZB gaan in één keer fors omhoog. Terwijl er goede doorberekende voorstellen lagen om dit ook geleidelijk te doen. Een gemiste kans waarvan kwetsbare inwoners de dupe worden!

Geen ruimte
Helaas betalen de inwoners van Leusden volgend jaar meer voor de onroerend zakenbelasting (ozb). Daarnaast wordt de afvalstoffenheffing duurder. Onze tegenvoorstellen kregen geen bijval. Ons raadslid Jan Overweg ontwaarde helaas geen enkele onderhandelingsruimte. 

Gebruik reserves
Zowel RTV Utrecht als de Leusderkrant berichtten hier uitgebreid over. "De tariefverhoging is veel te fors, dat moet je in stappen doen. De gemeente heeft 50 miljoen euro op de bank staan. Gebruik die reserves om de hoogte van de afvalstoffenheffing en de ozb geleidelijk op te bouwen. Dat doe je ook met je huishoudportemonnee", zei raadslid Jan Overweg tegen RTV Utrecht. Helaas, vooralsnog mocht het pleidooi voor de kwetsbaren vanuit de Leusdense ChristenUnie-SGP niet baten.

Labels

« Terug