Toegankelijk dorp, gastvrij Leusden

Karolien Pouwels toegankelijk strand 2.jpgdonderdag 05 september 2019 16:24

Deze zomer was ik in Frankrijk. Ook daar kijk ik graag: Hoe is de toegankelijkheid geregeld? Kan men met rolstoel of rollator overal bij, is de openbare ruimte overzichtelijk, kunnen slechtzienden uit de voeten? Tsja, Frankrijk, vol rustieke keiwegen, trappetjes, donkere kleuren, nauwe straten, stoepjes, nogal een uitdaging. Maar dan een mooi voorbeeld van toegankelijkheid, aan het strand! Een speciaal deel met hulpmiddelen, goed toegankelijk voor rolstoelers, zodat iemand zelfs in aangepaste rolstoel het water in kan. Prachtig. Vandaar mijn bijgevoegde zomerse, niet-Leusdense foto.

Werk 
Terug naar ons dorp. Dit voorjaar diende de ChristenUnie-SGP een motie in om rechten van mensen met een beperking te blijven waarborgen. De motie is aangenomen, sterker: speerpunt in de beleidsnotitie Sociaal Domein. Vanaf nu letten we in Leusden nog scherper op de toegankelijkheid van ons dorp. Kan iedereen overal komen, zowel met eigen vervoer als het ov? Kunnen mensen met een beperking naar een passende school, vinden ze goede dagbesteding of werk? Krijgen ze de benodigde zorg? Hebben ze keus daarin? 
Belangrijk beleid; omdat het moet: de wet en het VN-verdrag stellen dat mensen met een beperking dezelfde rechten als hun mede-inwoners hebben. Ook omdat het kán, ik hoop vurig dat het automatisme wordt bij alle gemeentelijke projecten.

WC
Dus komen er parkeerplaatsen, regel dan echt ruime plaatsen om een rolstoel in en uit te laden. Niet beknibbelen, geen centimeters tellen. Voorkom drempels in seniorennieuwbouw en onnodige stoepjes ervoor. Geen balkondrempel dus. Dat gaat vaak mis, zelfs in recent opgeleverde seniorenwoningen. Ongelijke Leusdense stoepjes, ongemarkeerde bruggetjes, struikelpunten. Moeilijk toegankelijke winkelcentra voor mensen die slecht ter been of slechtziend zijn, zonder openbare wc. Opletten, oplossen. 

Waterbakje
Daarom stelden we als raad in juli vast: “Leusden is toegankelijk voor iedereen en iedereen doet mee”. Van 7 tot 11 oktober is de week van de toegankelijkheid. Het thema is vrije tijd. Kunnen mensen met een beperking makkelijk naar musea, horeca, sportclubs, zwembad en natuurgebieden? Is er parkeerplaats, ruimte, een aangepast toilet, een menukaart in braille of waterbakje voor hulphonden?
Soms ligt de verantwoordelijkheid bij ondernemers. De overheid moet blijvend toetsen of aan onze doelgroep is gedacht. Tegelijk zijn wij allen verantwoordelijk. Toegankelijkheid is meer dan het opheffen van fysieke belemmeringen. Het gaat om gastvrijheid, openstaan voor anderen. Maakt u hier ook werk van? Ik blijf het agenderen in de raad. Laten we samen van Leusden een gastvrije gemeente maken, toegankelijk voor echt iedereen.

Karolien Pouwels-Koopman
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP
Deze bijdrage verscheen eerder in de LeusderKrant in de politieke rubriek Raadgever. 

Labels

« Terug