Kleur bekennen

alg beschouwingen 2019.jpgmaandag 15 juli 2019 08:27

Iedere maand komt mijn nichtje een weekend bij ons. Mijn nichtje heeft een visuele beperking. Ze ziet namelijk geen kleuren. Ze ziet de hele wereld in zwart-wit, in grijstinten. Moet u zich eens voorstellen, dat je alles in grijstinten ziet! Dat is de wereld van de oude foto’s, maar dan overal en altijd. Dat is de wereld zoals hij er in het donker ongeveer uitziet. 

Kleur is erg belangrijk voor mensen. Kleur geeft licht, vrolijkheid, onderscheid, dynamiek, energie. 

Niet voor niets staat bijvoorbeeld bermbeheer regelmatig op de agenda en kwam de jeugdgemeenteraad ermee. Gekleurde bermen geven meer kleur in Leusden. 

Extra kleur, dat geven ook de bedrijven aan de samenleving. Zij zorgen voor werkgelegenheid, zij sponsoren waar nodig, sluiten deals op de Matchbeurs en organiseren leuke dingen voor de samenleving. De ChristenUnie-SGP vindt het niet te rechtvaardigen dat zij behoorlijk meer OZB moeten betalen dan bedrijven in omringende gemeenten moeten. Hebben wij in Leusden zoveel extra’s te bieden? Wij zien graag dat de verhoging van de OZB niet voor hen geldt. 

Trots op lokale kleur
Couleur Locale, dat heeft Lariks de afgelopen jaren aan Leusden gegeven. We hebben een loket van zorg en welzijn waar we trots op mogen zijn. Waar ieder terecht kan met zijn hulpvragen en op een adequate manier geholpen wordt. 

Vanaf het begin van de decentralisaties was het pionieren, hoe zorgen we dat in Leusden niemand tussen wal en schip raakt. We hadden minder goed en soms pas laat zicht op de zorgkosten maar er was in de eerste jaren niet de ruimte om de zorgadministratie elders onder te brengen. 

Nu zien we dat er veel geld naar de zorg gaat, meer dan we in Leusden beschikbaar hebben en daarom moeten we besparen en kosten beheersen. Dat begrijpen we. Maar wij vinden dat de bezuiniging niet taakstellend moet zijn. Doe wat haalbaar is binnen het Sociaal Domein en als daarmee de 420.000 niet gehaald wordt, ga dan elders verder zoeken. 

Zwart-wit-denken
Wij maken ons echter het meeste zorgen over hoe we de lokale kleur vasthouden als beleidsregels strenger toegepast gaan worden. De wereld gaat weer zwart-wit worden en er is geen kleur meer mogelijk. Terwijl dat, beste raadsleden, juist de insteek van de hele transformatie is! Piet Hein Donner verwoordde het eens mooi in een toespraak: het doel van de transformatie is dat ieder het zijne krijgt! Dat er beleid op maat is, dat rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. En dat is verschrikkelijk moeilijk, want daar horen geen beleidsregels bij. Beleidsregels leiden snel weer tot ieder hetzelfde. Ieder het zijne geven is het uitgangspunt, dan voldoen beleidsregels niet. Dat vraagt verschrikkelijk veel professionaliteit. Goede kennis van je werkgebied. Inzet van ervaringsdeskundigen. Keuzes maken. Op dat gebied is er echt nog wel werk aan de winkel in Leusden. Want gelijkheid en regels zijn veel gemakkelijker dan beleid op maat. Ofwel, spring efficiënt met geld om maar doe dat door te transforméren! En hou de lokale kleur vast! 

Rode contouren
Wij vragen het college kleur te bekennen rond woningbouwlocaties. Waar gaan we buiten de lijntjes, buiten de rode contour kleuren? Er is afgesproken dat we deze periode de bouwlocaties voor na 2025 gaan bepalen. De oorspronkelijke planning in het CUP om hiermee aan de slag te gaan was 2019, maar uit de update bleek dat dit inmiddels verschoven is naar 2020. Wij willen dat met deze zoektocht vaart gemaakt wordt, zodat we niet te vaak ad hoc besluiten over woonlocaties hoeven te nemen maar kaders krijgen. En de tekening niet voor ons wordt ingekleurd. 

We hebben als voorbereiding op deze avond (laatste raadsvergadering, red.) heel veel stukken gekregen. Ofwel, er is vanuit het gemeentehuis heel veel werk verzet om de raad mee te nemen in de besluitvorming. Om kleur op cijfers te geven. Om ons te helpen keuzes te maken. Heel veel dank daarvoor, college maar vooral ook de ambtenaren. Hopelijk straks ook even vakantie voor jullie om op adem te komen! 

En waar doen we het voor? Voor 30.000 mensen, voor al die mensen die met elkaar Leusden kleur geven. 

Kleur in de raadszaal
Een wereld in grijstinten. Onvoorstelbaar. En dan houden we dat in de raadszaal ook nog in stand! 
Daarom dienen wij een motie in, die ook wel enigszins ludiek bedoeld is maar met een serieuze ondertoon. College, burgemeester, we zitten hier nu bijna een jaar. Kunt u ervoor zorgen dat de raadszaal binnenkort meer kleur krijgt?

Biijdrage: Algemene beschouwingen ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad van Leusden, 11 juli 2019 

Labels

« Terug