Vraagtekens ChristenUnie-SGP bij zoektocht college nieuwbouw Tabaksteeg

nieuwbouw.jpgdonderdag 31 januari 2019 22:17

“Waarom zijn de bewoners van de Tabaksteeg niet betrokken in het proces rondom de voorgenomen nieuwbouw in hun wijk?”, is een van de prangende vragen vanuit de ChristeUnie-SGP. De Leusdense fractie stelt de vraag, bij monde van raadslid Jan Overweg, in de raadszaal donderdagavond 31 januari. Het raadslid refereert aan eerdere uitspraken van het Leusdense college in 2018 waarin beloofd werd om de bewoners goed te betrekken bij de voorgenomen bouw. 

De ChristenUnie-SGP is verbaasd, overigens deelt de lokale D66 deze verbazing. “Het college geeft aan dat het verplaatsen van alle 28 woningen naar een andere plek geen draagvlak kent bij de gemeente. Waar is deze uitspraak op gebaseerd? Wanneer heeft de raad zich hierover uitgesproken?”, zo vragen Overweg en collega-raadsleden zich af. Het raadslid van de ChristenUnie-SGP constateert dat er een hoop onnodige onzekerheid is voor de Tabaksteegbewoners.


Slimme samenwerking
Verder is er verwondering bij de raadsleden dat er geen koppeling is gemaakt naar andere woningbouw. Dat het college alleen lijkt te willen samenwerken met huidige partijen en geen slimme samenwerking zoekt met een andere partij. 
“En niet in de laatste plaats de valse verwachting die gewekt is bij de betrokken bewoners van de Tabaksteeg. Hoe is het mogelijk dat er geen resultaat geboekt is?” Overweg wil dan ook weten van het college of zij het gebied tussen de Tabaksteeg en de Arnhemseweg (N226) nu uitsluiten van de zoektocht naar bouwlocaties. 

Verder zoeken
De ChristenUnie-SGP blijft van mening dat er in de Langesteeg niet gebouwd mag worden. Daarvoor is de gronddeal noodzakelijk. Ook het aan te leggen park in de Tabaksteeg is een harde voorwaarde. De Tabaksteeg heeft meer ruimte nodig voor de jongeren en ouderen. De 28 woningen mogen best naar een andere plek en misschien lukt dat in een voorgenomen zoektocht naar bouwlocaties. De ChristenUnie-SGP wil geen valse verwachtingen wekken bij de inwoners van de Tabaksteeg. Het voorgenomen bouwplan blijft in stand, tenzij er een goed alternatief is. Overweg roept daarom het college op om nog even door te zoeken. 

Labels

« Terug