Geld en grond als compensatie voor knooppunt

Plantjes.jpgvrijdag 23 november 2018 10:30

Onlangs vergaderde de gemeenteraad over de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Het college waardeert het ontwerp van Rijkswaterstaat daarvoor, mits een aantal punten opgelost zijn, zoals aanvullende geluidwering bij oprit naar de A28 richting Zwolle (bij de Hertenkop) en voorkomen wordt dat de Japanse Duizendknoop kan doorwoekeren door hergebruik van vervuilde grond. Daarbij willen raad en college dat dit zo duurzaam mogelijk gebeurt. De ChristenUnie-SGP maakt zich daarnaast zorgen over de compensatie voor getroffen boeren en betrokkenen in de buurt. “Geld en grond voor boeren, dat is nodig”, aldus raadslid Wim van Hell.

“Voor de verbreding van de wegen is grond nodig” vervolgt Van Hell, raadslid voor de Leusdense ChristenUnie-SGP. Bij die gronden gaat het om natuurgebieden, bedrijventerreinen, particuliere en gemeentelijke gronden en agrarische gronden. Natuur wordt op andere plaatsen gecompenseerd, de overige gronden met geld.

Zeker bestaan
Van Hell: “Tijdens de voorbereiding hoorden we vanuit de agrarische sector over een probleem met deze compensatie. Als grondgebonden bedrijven grond kwijtraken en daarbij met geld gecompenseerd worden, geeft dat op den duur een aantasting van de bestaanszekerheid. Dat gaat bijvoorbeeld om voer inkopen en mest afvoeren, zaken die veel kosten met zich mee brengen. Reden voor ons om een amendement in te dienen met als onderwerp: compensatie agrariërs.

Minder verlies
De ChristenUnie-SGP stelde het Leusdense college voor om de volgende tekst op te nemen in de brief naar Rijkswaterstaat: “Tenslotte doen wij een dringend beroep op u om de agrariërs, die gronden verliezen als gevolg van deze reconstructie, niet uitsluitend te compenseren met geld maar ook de mogelijkheid te bieden hen te compenseren met grond.” Van Hell licht toe: “De agrariërs zijn voor de uitoefening van hun bedrijf gebonden aan de gronden. Door deze grondgebondenheid kan het verlies van de agrarische gronden, als gevolg van de reconstructie knooppunt Hoevelaken, agrariërs aantasten in hun bestaanszekerheid.” 
Het CDA kon hierin direct meegaan, de andere partijen wilden het breder trekken. Dat is gebeurd. “Alle betrokkenen met grond moeten geen verlies lijden hierin. Daarbij houden we uiteraard oog voor onze boeren die het vaak al niet makkelijk hebben”, aldus Van Hell.

 

 

Labels

« Terug