Weblog: Werken of beperken?

Daan stagezaterdag 23 juni 2018 14:36

Onlangs had Leusden weer een Sprokkelstagedag. 70 mensen met een verstandelijke beperking liepen een dag stage bij een gewoon bedrijf. Een activiteit waar ik erg blij van word. Maar ik niet alleen, alle betrokkenen ook.

Sowieso is het al mooi om al die stagiaires op hun werk te zien stralen. Een keer heel iets anders doen en te kunnen laten zien wat je kunt.  Zoals iemand die niet kan rekenen maar vervolgens netjes de betalingen doet bij de kassa.
Daarnaast is het mooi om te zien hoe open de bedrijven staan voor mensen met een beperking. Ze menen allemaal dat deze mensen een goede plek in de samenleving en in het werkveld moeten hebben. En tenslotte het publiek, dat welwillend toekijkt en het enthousiasme van de stagiaires aanstekelijk vindt.

Regeltjes
Wat ik dan niet begrijp? Waarom we het in Nederland niet voor elkaar krijgen om deze groep mensen een fatsoenlijke (aangepaste) werkplek te geven. Waarom we zo lang moeten blijven hangen in alle regeltjes daar omheen.

Natuurlijk, bovengenoemd voorbeeld in Leusden betrof maar één stagedag. Iemand echt in dienst nemen, is nog wel een hele stap verder. Maar, zie ik hier en ervoer ik ook elders, de wil is er wel bij het bedrijfsleven! Alleen, de regelgeving zit in de weg. Mensen die precies kunnen uitleggen hoe inkomen, uitkering, loonsubsidie, pensioen, Wajong, loondispensatie enzovoort van deze doelgroep er uit zien: ik moet ze nog tegenkomen!

Aan de slag
Daarom is een grote vereenvoudiging van de regels nodig. En die zal van de overheid moeten komen. Een overheid die opkomt voor kwetsbare inwoners. Een overheid die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen wil geven. Die hen behandelt als volwaardige burgers van Nederland. Die wel allerlei quota aan de bedrijven willen opleggen maar het de bedrijven ook wel erg moeilijk maakt.

Organiseer het
In Den Haag stoeien ze hiermee. Staatssecretaris Van Ark kwam met een plan maar moet terug naar de tekentafel:  mensen met een beperking willen zo veel mogelijk volwaardig, met een normaal loon, meedraaien. Als de wil er van diverse kanten is, moet het toch te organiseren zijn!

DownTown doet het
Ondertussen gaan we in Leusden door met onze eigen matching: via DownTownLeusden laten we zien dat mensen met een beperking er gewoon bij horen. Op allerlei manieren zoeken we verbinding tussen ondernemers en onze doelgroep. De wil is er in Leusden: veel bedrijven staan er voor open om mensen met een beperking een kans te geven. Nu maar hopen dat de Nederlandse regelgeving ook geen beperkingen meer gaat geven. Eerst passend werk, daarna zoeken we wel uit hoe en wie dat betalen moet. Ja, dat is mijn grote droom voor Leusden en voor heel Nederland!

Karolien Pouwels
fractievoorzitter ChristenUnie-SGP
juni 2018

 

Labels
Weblog

« Terug